Fondförvaltare tror på stigande börser!

Varje kvartal presenteras Förvaltarbarometern, där fondförvaltare svarar på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling framöver. Utifrån detta tas ett index fram, där ett värde över 50 betyder att fler är positiva än negativa, och tvärtom. I den senaste upplagan (som publicerades idag) steg indexet till 67, från tidigare 65. Det betyder att förvaltarna är något mer positiva till börsens utveckling än de var för ett kvartal sedan. 

”Vi förväntar oss en positiv börsutveckling i början på det nya året. Efter det dramatiska fallet i ekonomisk aktivitet under våren – på grund av pandemin – befinner vi oss i början på en ekonomisk återhämtning. Vaccinering och avtagande smittspridning är två drivkrafter i återhämtningen”, kommenterade Stefan Kopperud, fondförvaltare Öhman fonder.  

Mer positiv inställning till marknadsutsikterna i dagsläget

Förvaltarnas bedömning av marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget är överlägset positiva, men tre bedömer marknadsutsikterna som negativa. När förvaltarna blickar framåt ett halvår tror dock ingen på mer negativa marknadsutsikter än vi har för tillfället. En klar majoritet svarade även här att de tror på bättre eller mycket bättre marknadsutsikter om ett halvår.

Positiv syn på börsens utveckling både i det korta och det lite längre perspektivet 

Gällande utvecklingen på Stockholmsbörsen i det korta och det lite längre perspektivet var majoriteten av förvaltarna återigen positiva. 14 förvaltare tror att utvecklingen kommer att vara positiv på lite längre sikt och två tror att utvecklingen kommer vara mycket positiv.

”2021 hoppas jag kommer bli ett år som vi kan se tillbaka på som ett år för återhämtning – då vi gick ifrån fokus på virus och nedstängningar till fokus på vaccin och återhämtning för världsekonomin. Förutsättningarna finns där. Likviditetsstödet är stort från världens centralbanker kombinerat med finanspolitiska stimulanser. Det finns en god möjlighet till en uppgång som överraskar på uppsidan. Hållbarhet och klimatfrågan kommer vara än mer i fokus 2021 så att investera i bolag som ligger i framkant här eller som är på väg att genomföra en omställning ser jag som en vinnare”, kommenterade Pia Haak, Head of Asset Allocation Swedbank Robur.

Hur påverkar detta mitt fondsparande? 

Det fina med att spara i fonder är ju att du får en naturlig riskspridning från första sparkronan, och enligt mig passar fondsparande ypperligt för långsiktigt sparande. Om du sparar långsiktigt bör information som denna inte påverka ditt sparande. Marknaden kommer ju att svänga både fram och tillbaka under din spartid. Det som däremot kan vara roligt med Förvaltarbarometern är att du kan lära dig hur fondförvaltare resonerar, och du kanske även får en möjlighet att förstå hur marknadsrörelser påverkar eventuella investeringsbeslut som förvaltarna tar. Det är helt enkelt ett tillfälle för dig att lära känna förvaltarna, men även lära dig mer om börsen om du är intresserad av detta. Så se information som denna som en chans att öka din kunskap, inte en anledning till att ändra ditt långsiktiga sparande!

/Johanna