Är globalfonder verkligen globala?

Globalfonder har genom åren varit en av de mest populära fondtyperna. De rekommenderas även ofta till sparare eftersom de ger en bred exponering mot världens aktiemarknader. Men stämmer verkligen detta? Nja… Visst når du många marknader i en globalfond, men de flesta globalfonder har mer än hälften av sin exponering mot ett enda land: USA. 

Är det ett problem?

Att globalfonder inte riktigt har den riskspridning som namnet kanske antyder behöver inte vara något dåligt. Men det är viktigt att du som sparare känner till det. Samtidigt är det inte heller så att ett bolag som har sitt huvudkontor i USA nödvändigtvis har alla sina intäkter från USA. Många globalfonder investerar i stora multinationella bolag som således är verksamma globalt. Men det är såklart naturligt att ett amerikanskt bolag är mer exponerat mot USA:s ekonomi än ett liknande svenskt bolag, trots att de är multinationella. Något som är viktigt att tänka på är dock valutarisken som tillkommer när man investerar i en globalfond. Eftersom globalfonder har så stor exponering mot USA spelar utvecklingen i dollar också roll. Men mer om valuta i nästa blogginlägg!

Varför just USA?

Det är inte särskilt konstigt att många globalfonder har en så pass stor övervikt mot USA i sina portföljer. USA utgör en väldigt stor del av den globala ekonomin, samtidigt som många världsindex innehåller en stor del amerikanska företag. Världsindexet MSCI World hade en exponering om hela 66,8 mot USA vid slutet av oktober i år. År 2008 var den andelen 49,7 procent. Att amerikanska börserna utvecklats starkt de senaste åren ligger också bakom att USA väger tyngre i index.

Ska man spara i en globalfond?

Det fina med globalfonder är att du får exponering mot bolag som kan vara både svåra och dyra för oss sparare att annars komma åt. Globalfonder är en bra bas för många, men när du känner att du vill komplettera med fler fonder behöver du nödvändigtvis inte välja en fond med stor exponering mot just USA. Den exponeringen har du ju redan fått genom ditt sparande i globalfonden. Summa summarum: att spara i en globalfond är ofta en bra grund, men vill du spara i fler fonder kan det vara bra att spana in fonder som täcker in andra marknader än USA!

/Johanna