Rekordhögt fondsparande 2021 – Fondtyperna som lockar mest

Första halvan av 2021 har seglat förbi och vi kan konstatera att de allra flesta fondsparare är vinnare. Detta tack vare en fantastiskt börsutveckling på de flesta marknader. Samtidigt som vi har en rekordhög fondförmögenhet har nettoinsättningarna i fonder aldrig någonsin varit så stora under ett halvår som under inledningen av 2021. Hela 87,6 miljarder landade nettosparandet på hittills i år. rekordhögt fondsparande.

Vi fondsparare har dock bjudits på en rejäl tur de senaste 18 månaderna. Det började med dramatiska börsfall i spåren av pandemin, för att sedan rusa upp igen i rekordfart. Det är dock tydligt att spararna tänker lite annorlunda under detta halvår jämfört med samma halvår ifjol. Just dessa skillnader ska vi gå in på lite djupare i detta inlägg. Men först ska vi ta en titt på vilka fondkategorier som gått bäst på lite längre sikt.

Sverigefonder levererat toppavkastning år efter år rekordhögt fondsparande

Alla som sparat i en Sverigefond de senaste åren kan klappa sig själva på axeln. Sverigefonder som kategori har stigit hela 195 procent de senaste tio åren. Detta att jämföra med genomsnittet för aktiefonder på 127 procent. Bara USA-fonder lyckas klå oss med en uppgång på 250 procent. Samtliga kategorier ligger på plus, men rysslandsfonder har haft det kämpigt med en uppgång på endast 13 procent.

10-årsavkastning olika fondkategorier:

Rekordhögt fondsparande
Källa: Morningstar, Fondbolagens förening, tabellen avser senaste tio åren fram till årsskiftet 2020/2021

Om man däremot ser till avkastning på lite kortare sikt (första halvåret 2021) seglar decenniets förlorare rakt upp i ledningen. Det är tydligt att årets första sex månader har varit gynnsamma för Rysslandsfonderna. Vilket inte är särskilt förvånande med tanke på ryska börsens enorma övervikt mot energi-, finans- och råvarusektorn. Dessa sektorer har gynnats av sektorrotationen till värdebolag. Men även den stora råvaruprisuppgången (särskilt i oljan) är självfallet en starkt bidragande faktor till uppgångarna på Moskvabörsen. Samtidigt är det en volatil börs som ofta pendlar mellan en första- och sistaplats globalt.

En tydlig indikation på Rysslandsfondernas volatilitet är deras utveckling de senaste 18 månaderna jämfört med senaste sex månaderna. Endast under dessa korta tidsperioder har fondkategorin gått från en sistanotering till toppen.

En fondkategori som visat sig betydligt stabilare är Sverigefonder. Sverigefonder ligger bland de bästa sett till avkastning de senaste sex och 18 månaderna, såväl som senaste tio åren. Hela 41 procent har Sverigefonderna avkastat i genomsnitt de senaste 18 månaderna, varav 18 procent sedan januari 2021. Om man endast ser till avkastningshistoriken är det lätt att glömma bort att vi genomgått en av de mest dramatiska börskriserna i spåren av pandemin. Det är även därför det är bra att blicka tillbaka på de senaste 10, 20 eller 30 åren för att få perspektiv. Utvecklingen de senaste månaderna hör nämligen inte till det normala. rekordhögt fondsparande

Avkastning olika fondkategorier:

Rekordhögt fondsparande
Källa: Morningstar, Fondbolagens förening, 2021


Globalfonder och Sverigefond återigen mest populära

I vanliga fall är de aktiva fondspararna kvicka på att nettospara i de fondtyper som presterar bäst. En strategi som i vissa fall kan vara problematisk. Att hoppa mellan fondkategorier kan nämligen innebära att man väljer fonder som redan har en stor kursuppgång i ryggen. Vilket sedan kan följas av en period av lägre avkastning. När det kommer till årets vinnare, Rysslandsfonder, så verkar det dock som att spararna inte är helt övertygade. Ett negativt nettosparande kan nämligen noteras hittills i år. En trend som även går att skönja under motsvarande halvår ifjol.

Intressant nog var spararna inte övertygade om Sverigefonder heller under första halvan av 2020. Vilket visserligen inte är särskilt chockerande med tanke på dramatiken i mars då aktiefonder noterade de största nettouttagen någonsin. Under samma period hade dock globalfonderna, en storfavorit bland de svenska fondspararna, lyckats återhämta sig. Globalfonderna var även en av få aktiefondskategorier på plus sett till inflöden under första halvåret 2020. rekordhögt fondsparande

Om man jämför halvåret 2020 med halvåret 2021 skiljer de sig åt på många olika vis. För ett år sedan var branschfonder spararnas favorit. En fondkategori som ett år senare uppvisar nettouttag (uttagen är alltså större än insättningarna). Vid inledningen av pandemin var intresset för läkemedelsfonder och teknikfonder stort (båda ingår i kategorin branschfonder). Fondkronorna letade sig helt enkelt till de branscher man ansåg skulle kunna gynnas av pandemin vi nu befann oss i. Ett år senare är det istället de bredare fondkategorierna som återigen lockar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det tydligt att det finns många olika strategier att följa. Det absolut viktigaste är dock att ha ett sparande överhuvudtaget. Istället för att välja fond efter aktuella trender kan du ta hjälp av två steg. Med dessa två steg får du fram fonder som passar dig, oavsett marknadsläge. Se sedan till att du håller fast vid din strategi oavsett hur börsen går. Det kan vara lätt att få panik vid plötsliga nedgångar. Men det är då du behöver stå fast vid ditt sparande som mest!

Oavsett har vi haft ett fantastiskt sparår bakom oss, så grattis till alla oss fondsparare!

/Johanna Englundh