Fondförmögenheten på ny rekordnivå trots turbulent 2020

2020 präglades i stort av den pågående pandemin, men trots detta landade fondförmögenheten på ny rekordnivå! Detta fondår bevisar troligtvis mer än något annat år vikten av att vara långsiktig och inte göra drastiska förändringar sparandet när det stormar på marknaden. Att vi skulle stänga året med en rekordhög fondförmögenhet var det nog inte många som trodde. Särskilt inte när det var som mörkast i våras.

Fondförmögenheten på ny rekordnivå

Varje år summerar Fondbolagens förening fondsparandet i Sverige. Och för 2020 slutade det med en rekordnotering för fondförmögenheten. Under året gjorde fondspararna nettoinsättningar i fonder på totalt 76 miljarder kronor och den samlade fondförmögenheten steg med 400 miljarder. Totalt uppgick fondförmögenheten vid utgången av året till rekordhöga 5 455 miljarder kronor.

Fondförmögenhet på ny rekordnivå

Det är även glädjande att se ett positivt nysparande i fonder 2020, trots de massiva uttagen i mars. Nysparandet under 2020 på 76 miljarder kronor är även cirka 10 miljarder högre än det genomsnittliga nettosparandet under perioden 1994–2020. Och på samma nivå som det genomsnittliga nysparandet sedan år 2000.

Spararna valde aktivt förvaltade fonder framför indexfonder

Spararna valde framförallt globala aktiefonder samt branschfonder under året och nettosparandet i aktivt förvaltade aktiefonder översteg för första gången sedan 2013 nettosparandet i indexfonder.

Fondförmögenheten på ny rekordnivå

Tänk långsiktigt och gör inga ogenomtänkta förändringar

Trots den dramatiska inledningen på året går vi fondsparare ändå ut som vinnare 2020! Vår fondförmögenhet har aldrig varit större och jag hoppas att du fortsatt med ditt månadssparande under året. Jag vet att det kan vara svårt att se sina hårt sparade kronor minska i värde. Men om du är långsiktig måste du lära dig att ha överseende. Marknaden rör sig upp och ned, och kommer fortsätta göra så även framöver. Kombinationen av att spara varje månad och vara exponerad mot aktiemarknaden har historiskt tjänat oss svenskar väl. Om du ska lyssna på ett enda råd under perioder när det enda som är säkert är att inget är säkert. Då är det att spara varje månad. 

Hur avslutades ditt fondår?

/Johanna Englundh