Tre snabba frågor till tre fondförvaltare

År 2020 var ett dramatiskt år för fondspararna. Många blev oroliga och sålde sina fonder under det stora börsraset i mars, men den som hade is i magen fick se året sluta på plus. Vid en pressträff idag drog tre populära fondförvaltare lärdomar från det gångna året, och blickade framåt på börsutvecklingen 2021. Här svarar de på tre snabba frågor.

Tobias Kaminsky, fondförvaltare av Öhman Företagsobligationsfond

tre snabba frågor

Vad tar du med dig för lärdomar från 2020?

Likviditet och placeringshorisont. Oavsett om man sparar privat eller professionellt är det viktigt att man funderar kring tidsspann och hur lättillgängliga pengarna behöver vara. Marknaden kan vara väldigt volatil i perioder, speciellt i det korta perspektivet; har man då inte möjlighet att ”rida ut stormen” finns risk för att man tvingas sälja under ogynnsamma förhållande, eller handla irrationellt. Som professionell investerare märkte vi detta tydligt i en mycket sämre likviditet i marknaden under året, det var stundom svårt att hitta köpare, det har verkligen satt fingret på likviditetsaspekten, speciellt i vår marknad.

Vilket råd skulle du vilja ge sparare inför börsåret 2021?

Fundera kring hela sparandet. Dela upp det för olika ändamål och behov, på olika horisonter. Fundera kring om det är något tema eller trend du tror långsiktigt på, och avsett en del av sparandet dit. Men låt det sedan vara, eller fyll på med jämna intervall, det är svårt att perfekt tajma marknaden. Använd fonder om du inte känner att du själv vill eller kan välja bolag. Det finns gott om olika fonder både på teman, geografi, och tillgångsslag. Marknaden har gått starkt under många år nu, även om 2020 var turbulent; har du pengar du behöver i närtid kan det vara läge att plocka hem en del av vinsterna och lägga i mer stabila tillgångsslag, som tex räntefonder.

Hur sparar du själv?

Jag försöker leva som jag lär. Jag har en långsiktig del som är bred, främst i globala aktier med god diversifiering. Därutöver tror jag techsektorn har mycket kvar att ge framöver, i alla fall i ett längre perspektiv, så har allokerat en del dit. Utöver det har jag lite specifika bolag jag tycker är intressanta, så har en mindre del av mitt sparande där. Ser det lite som en ”tradingportfölj” där jag är mer aktiv. Har även en del kapital som buffert, och det ligger helt i räntefonder.

Juliana Hansveden, fondförvaltare av Nordea Emerging Stars Equitytre snabba frågor

Vad tar du med dig för lärdomar från 2020?

– Det gäller att inte underskatta vändpunkter i den amerikanska centralbankens penningpolitik eftersom det ofta skapar vändpunkter i marknaden. Stora korrektioner i aktiemarknaden är ofta utmärkta köptillfällen så man får hålla huvudet kallt! Investera i bolag som kan ta sig igenom en ekonomisk kris och komma ut starkare på andra sidan.

Vilket råd skulle du vilja ge sparare inför börsåret 2021?

– Om du kan, var långsiktig och tänk bortom 2021. Investera i aktier eller fonder som du är beredd att äga länge. Spara löpande.

Hur sparar du själv?
– Jag sparar framför allt i min egen fond, Nordea Emerging Stars Equity Fund, eftersom det finns enorm potential i våra innehav på lång sikt.

Patric Lindqvist, förvaltare av Handelsbanken Hållbar Energitre snabba frågor

Vad tar du med dig för lärdomar från 2020?

– Det är lätt att underskatta kraften i en förändring, och likaså lätt att underskatta effekten av de långsiktiga drivkrafterna när både politik, finans och konsument ställer om till en mer hållbar värld.

Vilket råd skulle du vilja ge sparare inför börsåret 2021?

– Tänk långsiktigt och diversifiera riskerna. Finns det någon anledning att inte allt ditt sparande skall vara långsiktigt hållbart innan året är slut?

Hur sparar du själv?

– I fonden, och i aktier, på (Handels)banken.

tre snabba frågor