Spara privat till pensionen

Behöver man spara privat till pensionen? Nästan hälften upplever ett behov av att komplettera pensionen med att spara privat.

Spara privat till pensionen. I en undersökning som vi på Fondbolagens förening nyligen presenterade uppgav nästan hälften av svenskarna att de känner ett behov av att spara privat till pensionen.

Spara privat till pensionen

I de yngre åldersgrupperna, de mellan 18 och 33 år och de 34 till 50 år, är de upplevda behovet av att spara privat till pensionen som störst. Här säger 67 procent respektive 63 procent att de känner ett behov av att komplettera pensionen med ett privat sparande. I undersökningen är de som redan kommit över pensionsåldern inkluderade och där är det upplevda behovet, av logiska skäl, betydligt lägre. Så behovet verkar finnas. Och lyssnar man på internationella organisationer, till exempel OECD och Mercer som från tid till annan rankar världens pensionssystem, så är avsaknaden av ett sparande riktat specifikt till pensionen något som drar ner det svenska pensionssystemets helhetsbetyg.

Hur kan ett privat pensionssparande utformas?

På ett webbinarium förra veckan berättade Pensionsmyndigheten om sin rapport ”Behövs en ny produkt för privat pensionssparande”. I rapporten tar man inte ställning till hur en eventuell sparprodukt ska utformas men myndigheten resonerar att alla som vill bör ha möjlighet att spara privat till pensionen i en pensionsprodukt, oavsett om det ekonomiska behovet finns eller inte. På samma träff presenterade tre organisationer; Skandia, Svensk Försäkring och Forena deras olika förslag på hur ett privat pensionssparande skulle kunna utformas.

Coronakrisen visar vikten av långsiktighet

Coronakrisen har med all önskvärd tydlighet exemplifierat vikten av att våga fortsätta med sitt månadssparande och att tänka långsiktigt. Men som vi alla vet är det lättare sagt än gjort. En sparform som ger spararen incitament att spara regelbundet och att tänka långsiktigt, till exempel ett sparande till pensionen, har inte bara realekonomiska effekter för den enskilde, utan fungerar också som en ibland nödvändig krockkudde mellan spararen och impulsen att sälja allt så fort börsen backar.

För att summera spara privat till pensionen. Många svenskar, framför allt framtidens pensionärer, upplever ett stort behov av att spara privat till pensionen. Coronakrisen har exemplifierat vikten av att månad efter månad fortsätta med ett regelbundet sparande till ett på förhand uppsatt ändamål. För att ge svenskar ett incitament till att spara till sin pension behövs ett privat sparande helt tillägnat dagarna efter vi checkat ut från arbetslivet.

Har du ett privat pensionssparande?

Gustav