Hur fungerar en fond och varför ska jag fondspara?

Här är en kort sammanfattning om hur en fond fungerar och varför ett fondsparande är bra oavsett om du sparar till pensionen eller en semesterresa.

Här är en kort sammanfattning om hur en fond och ett fondsparande fungerar.

Varför ska jag spara?

Ett sparande är alltid bra, oavsett om det är till pensionen eller till en semesterresa. Att ha pengar sparade i en buffert är bra när oväntade utgifter dyker upp. Till exempel när diskmaskinen går sönder eller när ett barn behöver nya skor. Det fina med att spara är att det inte behöver vara en stor engångsutgift, snarare tvärtom. Det bästa sparandet är det som sker kontinuerligt i ett månadsspara

Att spara i en fond är enkelt

Hur fungerar en fond?

Fondsparande är ett enkelt sätt att spara där du kan placera dina sparpengar i både svenska och utländska värdepapper (aktie och räntor).  En aktiefond placerar minst i 16 aktier, men oftast i betydligt fler. Att köpa en aktiefond innebär på så sätt att du sprider din risk per automatik, och dessutom får du professionell hjälp (fondförvaltare) med att titta till dina besparingar. Aktiefonder är populära och står för 57 procent av den totala svenska fondförmögenheten. Det kan dessutom vara både svårt och dyrt att köpa aktier i andra länder på egen hand. Hur ofta du vill sätta av pengar till ditt sparande är upp till dig och din livssituation men ett månadssparande med en automatisk dragning från ditt bankkonto varje månad är att föredra. Då vet du att sparande blir av. Men valet är ditt.

Fond

Vilken typ av fond ska jag välja?

Du kan välja på tre olika typer av fonder. Aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Vilken eller vilka fondtyper du väljer beror på flera faktorer, men en vägledning kan ges genom att svara på de här frågorna:
•    Vad ska du spara till? (Exempelvis pension, resa eller en ny cykel.)
•    Hur länge har du tänkt spara? (40 år, 10 år eller ett par månader)
•    Vilken risk är du villig att ta? (Oftast är ett sparande som är aktiebaserat högre risk, och ett sparande i räntebaserade värdepapper lägre risk.)

Som tidigare nämnt är det viktiga inte vilken typ av sparande, fond eller aktie du sparar i. Det viktigaste är att du kommer igång!

Gustav