Det lönar sig att betala skatt vid extrajobb!

Ju tidigare du börjar tjäna in till din pension desto större chans har du att få en bra pension.  Genom att du ser till att tjäna över gränsen för skatt och betalar skatt på intjänade pengar har du faktiskt själv gett dig ett försprång till din framtida pension.

För inkomster upp till drygt 175 000 kr betalar du faktiskt in mindre pengar i skatt än vad du får på pensionskonto.
Tjänar du exempelvis 18 000 kronor under 2017 kommer du inte att behöva betala någon skatt, men du får inte heller några pengar avsatta till din pension. Tjänar du däremot 20 000 kronor kommer du visserligen att få betala cirka 1 400 kronor i skatt, men det görs samtidigt en avsättning till din allmänna pension (inkomst- och premiepension) på drygt 3 400 kronor.

Skillnaden mellan det man betalar i skatt och det man erhåller i form av pensionsavsättning är som störst vid en inkomst på cirka 63 000 kronor. Men ända upp till inkomster på ungefär 175 000 kronor per år är alltså pensionsavsättningen större än beloppet som du betalar i skatt.

Den sammanlagda avsättningen till din allmänna pension motsvarar ett belopp på 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen och den delen tar staten hand om. Den mindre delen, 2,5 procent, går till premiepensionen och det är den delen som du kan få att växa genom att själv välja fonder.

Premiepensionspengarna sätts av till dig direkt, det är dina pengar som du själv har tjänat ihop. Du kan alltså själv påverka utfallet genom att göra ett eget fondval som passar just dig. Du kan välja upp till fem olika fonder. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i ett statligt ickevalsalternativ (AP7 Såfa).  Mer information om premiepensionen och dina möjligheter att påverka den hittar du här.

 

Ju tidigare du börjar tjäna in till din pension desto större chans har du att få en bra pension.  Genom att du ser till att tjäna över gränsen för skatt och betalar skatt på intjänade pengar har du faktiskt själv gett dig ett försprång till din framtida pension.

För inkomster upp till drygt 175 000 kr betalar du faktiskt in mindre pengar i skatt än vad du får på pensionskonto.
Tjänar du exempelvis 18 000 kronor under 2017 kommer du inte att behöva betala någon skatt, men du får inte heller några pengar avsatta till din pension. Tjänar du däremot 20 000 kronor kommer du visserligen att få betala cirka 1 400 kronor i skatt, men det görs samtidigt en avsättning till din allmänna pension (inkomst- och premiepension) på drygt 3 400 kronor.

Skillnaden mellan det man betalar i skatt och det man erhåller i form av pensionsavsättning är som störst vid en inkomst på cirka 63 000 kronor. Men ända upp till inkomster på ungefär 175 000 kronor per år är alltså pensionsavsättningen större än beloppet som du betalar i skatt.

Den sammanlagda avsättningen till din allmänna pension motsvarar ett belopp på 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen och den delen tar staten hand om. Den mindre delen, 2,5 procent, går till premiepensionen och det är den delen som du kan få att växa genom att själv välja fonder.

Premiepensionspengarna sätts av till dig direkt, det är dina pengar som du själv har tjänat ihop. Du kan alltså själv påverka utfallet genom att göra ett eget fondval som passar just dig. Du kan välja upp till fem olika fonder. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i ett statligt ickevalsalternativ (AP7 Såfa).  Mer information om premiepensionen och dina möjligheter att påverka den hittar du här.