Är du en fondsparare? Troligtvis!

Nästan alla svenskar är fondsparare. En del av den allmänna pensionen är nämligen ett obligatoriskt fondsparande som vi själva kan styra över med egna fondval. Hur kommer det här sig? Jo, alla som jobbar (studerar, är föräldralediga etc.) och betalar skatt får varje månad en avsättning till den allmänna pensionen på 18,5 procent av den pensionsgrundande lönen. 2,5 av de 18,5 procenten går till det som kallas premiepensionen och det är den delen vi själva kan göra ett fondval med. Resterande pengar är din inkomstpension. Den kan du inte styra över själv utan den räknas upp med en procentsats som motsvarar ökningen av lönesumman i hela samhället. Det liknar mer en ränteplacering med en hyfsat låg men stabil avkastning.

Imorgon fredag den 8 december är det dags för en ny påfyllning när intjänade premiepensionsrätter sätts in på våra konton. Förra året var det 47,6 miljarder som sattes in. I år blir det 51 miljarder. Hur mycket var och en får i år beror på hur mycket man tjänade under 2022. Men ingen kan få mer än 13 600 kr. Det beror på att det finns ett tak för upp till vilken lön det görs avsättning till den allmänna pensionen. Taket sätts vid 7,5 inkomstbasbelopp och hur mycket det är förändras från år till år. Inför 2024 är inkomstbasbeloppet 76 200 vilket innebär att vi tjänar in till vår allmänna pension på löner upp till 571 500 kr nästa år. Det motsvarar 47 625 kr i lön per månad.

Hur placeras premiepensionspengarna?

Pengarna placeras utefter hur ditt fondval ser ut. Om du inte har gjort något aktivt val placeras pengarna i AP7 Såfa, vilket innebär att pengarna förvaltas av staten. I Pensionsmyndighetens rapport om premiepensionen 2022 kan vi läsa att ungefär 6 av 10 sparare finns i förvalet. Knappt 6 procent har gjort ett eget fondval med valet att placera allt kapital i AP7 Såfa. Var tredje pensionssparare har i stället gjort ett helt eget val på fondtorget.

Det egna fondvalet ger dig möjlighet att välja upp till fem olika fonder bland fondtorgets 454 valbara fonder. Du anger själv hur stor fördelning respektive fond ska få. Det är den fördelning som de nya pengarna nu kommer att placeras enligt.

Under de kommande åren kommer vi att få se förändringar på fondtorget. Den nya myndigheten Fondtorgsnämnden har nämligen fått i uppdrag att göra en upphandling av fonderna och den pågår just nu. Vad upphandlingen kommer att innebära för utbudet vet vi inte än, men vi kan nog räkna med att antalet fonder kommer att minskas kraftigt. Den här upphandlingen tycker jag dock inte att du som pensionssparare behöver ta hänsyn till i dagsläget. Vart efter nya fondkategorier upphandlas kan en fond du valt tas bort från fondtorget och då kommer du att få besked om att du blir tilldelad en ny fond om du inte gör ett nytt eget val. Det är alltså något du kommer att bli informerad om och kan hantera vartefter.

Se över ditt fondval

När det nu kommer in nya pengar till premiepensionen tycker jag att det är ett utmärkt tillfälle att se över ditt fondval. Att vara långsiktigt i sina placeringar är ofta en klok strategi eftersom risken för dålig tajming ökar när vi är mer aktiva. Men att någon gång per år gå igenom dina val och utvärdera om fonderna lever upp till förväntningarna är sunt. Särskilt om du har valt fonder som är aktivt förvaltade, vilket innebär att det finns en ambition om att de ska prestera bättre än ett genomsnitt. För fonder som är passivt förvaltade är utvärderingen av prestationen mindre viktig eftersom de inte har någon ambition att gå bättre än genomsnittet. Tvärtom ska de utvecklas i linje med sitt valda jämförelseindex minus fondavgifterna. Men även här kan det finnas anledning att se över fondvalet, kanske finns det billigare fonder. Oavsett om fonden är aktivt eller passivt förvaltad är det viktigt att fundera på om du har rätt inriktning på sparandet.

Här på Fondkollen finns det flera användbara verktyg som du kan använda när du går igenom och utvärderar dina fonder. Börja med att läsa om hur du väljer fonder i två steg och använd sedan vårt verktyg Kolla fonden för att jämföra alla Sveriges fonder. Kom ihåg att fondtorget i premiepensionen är rabatterat och att avgifterna som du ser i Fondkollens verktyg därför är högre än vad du betalar i premiepensionssystemet. På Pensionsmyndighetens hemsida kan du se vad fonderna har för avgift.