Sparfällor att se upp för!

Det svenska folket är onekligen bra när det kommer till sparande. Hela sju av tio sparar i fonder, nio av tio sparar till sina barn och totalt uppgick de svenska hushållens finansiella förmögenhet vid utgången av tredje kvartalet 2021 till 14 600 miljarder kronor. Men samtidigt som  sparande är ett fantastiskt fenomen som kan skapa både trygghet och frihet så finns det en del saker som kan vara bra att hålla koll på. Här nedan kommer en del sparfällor som är bra att se upp för! 

1. Sätt inte ribban för högt

Börja med att månadsspara ett mindre belopp via autogiro. Se över vilket utrymme du har för ett sparande som kan hålla under en lång tid. Det är en dålig idé att försöka kompensera ett icke befintligt sparande med att sätta av stora belopp varje månad. Det blir lite som att rivstarta med träningen efter julledigheten och skruva upp löpbandet på allt för hög nivå. I slutändan leder det bara till att du lägger av.

2. Gör skillnad på buffert och långsiktigt sparande

I dag har vi inflation och nollränta på storbankernas sparkonton. Det innebär att ett sparande på ett vanligt bankkonto kommer minska i värde med tiden. Men det betyder inte att det aldrig kan finnas tillfällen då ett vanligt sparkonto kan vara en bra idé. Du måste göra skillnade på ditt långsiktiga sparande och din buffert. Bufferten ska vara lättåtkomlig när behov uppstår, medan det långsiktiga sparandet med all fördel kan utsättas för risk för att få chans till högre avkastning.

Till bufferten finns sparkonton som erbjuder både fria uttag, insättningsgaranti och ränta. Kolla upp dessa alternativ och fundera på om det kan vara en bra idé för att i alla fall få någon ränta på även buffertsparandet. Men bli inte girig och lockas av de högre räntorna som erbjuds om man låser in pengarna under en längre tid. Hela syftet med ett buffersparande är ju att det ska gå att använda för oförutsedda utgifer. Därmed är det en dålig idé att låsa just buffertsparandet. Men om du väljer att låsa en del av sparpengarna är det bra att se till att du har en tillräckligt stor del olåst så att du klarar dig vid behov. Det är också viktigt att kolla så att det inte är någon uttagsavgift!

3. Håll koll på fondens avgift och avkastning

För ditt långsiktiga sparande kan fonder vara lämpligt. Men det gäller att välja rätt bland tusentals fonder, något som kan kännas skrämmande. Mitt bästa tips är att kolla in fondens placeringsinriktning till att börja med. Är det en fond med global exponering eller endast Sverige? Kanske passar det att ha två/tre olika fonder i din portfölj? Därefter gäller det att granska fondens avkastning. Hur har fonden utvecklats historiskt egentligen? Det är aldrig någon garanti för framtida avkastning, men kan skvallra om hur väl fonden har presterat under olika marknadsklimat.

Sedan gäller det att kolla in avgiften. En för dyr fond som inte leverera det den ska kommer äta av din avkastning. På samma sätt som ränta på ränta verkar till din fördel när du sparar långsiktigt verkar avgiften till din nackdel om den inte ger ett mervärde. Ska du betala dyrt för en fond gäller det att du får det du betalar för!

Gå gärna in och använd dig av vårt verktyg Kolla Fonden för att se hur din fond har utvecklats jämfört med andra i samma kategori. Om fonden inte har genererat den avkastningen den borde kan det vara dags att se över om ett byte kan vara på sin plats. Sparar du på ett ISK eller i en kapitalförsäkring går det bra att byta fonder utan att du behöver skatta på eventuella vinster.

4. Låt inte kortsiktig turbulens stoppa långsiktig framgång sparfällor

När man sparar i aktier eller fonder kommer det innebära turbulens. Ditt sparande kommer att både stiga och sjunka i värde, och ibland kraftigt. Det absolut bästa du kan göra när det kommer till ditt långsiktiga sparande är faktiskt att inte göra något alls när det stormar. Varken när det råder hysteri på börsen och det känns som att allt är övervärderat, eller när det är totalt becksvart och det känns som börsen ska kollapsa. För att illustrera detta påstående ska vi ta oss tillbaka till den senaste börskraschen, våren 2020.

Tre sparare med samma förutsättningar men olika strategier

fondspararnas dramatiska resa
*Det insatta beloppet är samma i samtliga exempel. Vid uttag från börsen har månadssparandet fortsatt på sparkonto utan ränta. I exemplet har spararen sålt vid ett månadsskifte, vilket inte på dagen sammanfaller med toppen- eller bottennotering för exempelvis Stockholmsbörsen.

I diagrammet ovan har vi tre sparare representerade som samtliga gick in i 2020 med ett totalt sparkapital på 100 000 kronor. Alla tre har ett månadssparande på 500 kronor, men agerade olika under pandemiåret 2020. Den orangea linjen illustrerar en sparare som fortsatte månadsspara fram tills det kändes alldeles olidligt i mars och därmed sålde sina aktiefonder för att inte riskera större förluster. Sedan fortsatte månadssparandet om 500 kronor på ett sparkonto utan ränta. Vid slutet på februari 2021 hade denna sparare ett sparkapital på strax över 87 600 kronor.

Vår nästa sparare, som illustreras i den blå linjen, lyckades tajma marknaden betydligt bättre och sålde av sina aktiefonder precis innan nedgången i januari. Denna sparare undvek därmed börsraset under februari och mars. Spararen var nöjd med tajmingen och fortsatte månadsspara i ett sparkonto utan ränta. Vid slutet på februari 2021 hade denna sparare ett sparkapital på runt 109 500 kronor. Den goda tajmingen hade tjänat spararen nästan 22 000 kronor jämfört med orange som sålde av när det var som värst i mars.

Sedan kommer vi till den stabila månadsspararen, den gröna stapeln. Månad in och månad ut, trots diverse nyhetsrubriker och skrämmande börsrörelser, fortsatte denna sparare med sitt månadssparande i sina aktiefonder. Det visade sig vara en klok strategi. Vid slutet på februari 2021 hade denna sparare det största kapitalet på drygt 116 100 kronor! Att inte göra något alls och fortsätta månadsspara i ur och skur har således resulterat i en värdeutveckling som är 6 respektive 32,5 procent bättre än för de andra spararna.

5. Se över skalavgifter

När man sparar i exempelvis fonder kan man göra detta i olika “skal”. Man kan exempelvis använda sig av ett investeringssparkonto (ISK), en kapitalförsäkring eller ett fondkonto. Ett ISK beskattas med en så kallad årlig schablonbeskattning som för 2022 ligger på 0,375%. Även en kapitalförsäkring schablonbeskattas, men utöver detta kan det tillkomma andra avgifter som är bra att hålla koll på.

Här gäller det att jämföra olika kapitalförsäkringar och deras avgifter. Självklart ska du även se till vad du får för avgiften, en kapitalförsäkring fungerar nämligen inte som ett ISK och kan lämpa sig till ett annat typ av sparande (exempelvis till barn). Men det är viktigt att du är medveten om hur mycket du betalar och om du tycker att den extra avgiften ger dig ett mervärde. Exempel på avgifter som kan tillkomma i en kapitalförsäkring är årsavgifter, uttagsavgifter och premieavgifter.

6. Se upp för bedragare! sparfällor

Både företag och myndigheter går om och om igen ut och varnar för bedragare som på innovativa vis snor åt sig sparpengar. Se till att dina hårt förvärvad sparpengar faktiskt går till dig och dina framtida planer och inte bedragarna. Om du får ett samtal från någon som utger sig vara från exempelvis ett företag, en bank eller ett kreditinstitut och börjar ana oråd är det bäst att lägga på och ringa upp kundtjänst igen själv. Du ska aldrig heller godkänna något med exempelvis BankID eller Swish över telefon.

/Johanna Englundh