Så väljer vi fonder: kvinnor tar råd, män väljer själva

Fonder är en vanlig sparform bland såväl kvinnor som män i Sverige, men det finns olikheter i sparbeteendet. Det visar en undersökning från TNS Sifo Prospera som Fondbolagens förening tagit fram. I studien så kunde man se att riskviljan hos kvinnor har ökat, men att de fortfarande är något mindre riskbenägna än män. En annan intressant skillnad var även att männen i större utsträckning litade på sin egna finansiella förmåga och letade fram fonder själva, medan kvinnor vill ha råd. Vid frågan om vad som är viktigast när man väljer fond var det tydligt att kvinnor anser hållbarhet vara en viktigare fråga än män. Många gånger får vi höra att kvinnor inte investerar i lika hög utsträckning som män, och att deras lägre riskvilja kommer drabba dem negativt i längden. Men är det verkligen något negativt att vi investerar på olika sätt? Kanske kan vi alla lära oss av varandra?

Majoriteten fondsparar i Sverige

Framförallt visar studien på att majoriteten av både kvinnor och män i Sverige sparar i fonder. Totalt sparar ungefär 70 procent privat i fonder. Av dessa gör majoriteten månatliga insättningar i sina fonder, vilket är fantastiskt att se. Hur mycket man sparar korrelerar dock inte direkt med inkomstnivån, och många i den yngsta ålderskategorin sparar högre belopp. Tittar man på både kvinnor och män så är det vanligast att spara 1 000 till 4999 kronor per månad. Men männen sparar högre belopp, och bland kvinnorna är det lika vanligt att spara 500 till 999 kronor per månad.

Det är väldigt glädjande att så pass många yngre prioriterar ett gediget fondsparande. Att börja spara i ung ålder innebär att pengarna genom ränta-på-ränta-effekten har möjlighet att växa till betydande belopp. Ett månadssparande ger samtidigt en ökad riskspridning och du slipper tajma marknadens upp- och nedgångar. Men kom ihåg att inte haka upp dig på hur mycket andra kan spara, det viktiga är att börja oavsett summa. Det är bättre att börja med små belopp tidigt än att vänta flera år med att spara.

Så väljer vi fonder

När det kommer till hur man resonerar vid val av fonder är det är vanligare att kvinnor tar råd. Antingen söker man råd från en bankman/annan finansiell rådgivare  eller från familj och bekanta. Så svarar nästan 80 procent av kvinnorna. Hälften av männen letar istället fonder själva, och 40 procent vänder sig till en bankman/finansiell rådgivare. så väljer vi fonder


Att söka råd från andra är ett bra sätt att få upp ögonen för alternativ som man annars kanske inte hade tänkt på. Men om man skjuter upp rådgivningen i framtiden, och därmed sitt sparande, kan det kosta värdefull avkastning. Se därför till att inte göra en för stor sak av fondsparandet. Du måste inte ta de bästa besluten på en gång. Sparar du i ett ISK kan du byta fonder väldigt enkelt i takt med att du lär dig mer.

Att lita blint på sin egen förmåga, som många av männen, kan i sin tur vara positivt om man kommer in på marknaden tidigt. Men var inte allt för säker på att du alltid tar de absolut bästa besluten. Ibland kan det löna sig att diskutera med andra för att hitta bättre alternativ. Här tycker jag verkligen vi kan lära oss av varandra.

Riskbenägenheten ökar hos båda könen

En majoritet av både kvinnorna och männen är beredda att ta en högre risk i sitt sparande för chansen att få en högre avkastning. Riskbenägenheten har ökat hos båda könen, men som tidigare är kvinnor mindre riskbenägna än män. 73 procent av männen (63% 2020) jämfört med 56 procent av kvinnorna (44% 2020) kan tänka sig att ta en större risk för att få högre avkastning.

Vilken risknivå som är lämplig i ett fondsparande beror på när man tänker sig att man behöver pengarna. Men i ett långsiktigt sparande är en högre risk en förutsättning för att få en bra avkastning. Därför är det positivt att fler kvinnor som kan tänka sig att ta högre risk för att få bättre avkastning. Det skiljer sig från våra tidigare undersökningar då en majoritet av kvinnorna uppgett att de prioriterar låg risk i sparandet. I ett längre perspektiv kan det medföra att kvinnor får lägre avkastning i sitt pensionssparande och annat långsiktigt sparande.

Det är å andra sidan väldigt viktigt att man är bekväm med risknivån! att ta för stor risk och sedan sälja av i panik när det stormar till på marknaden är en dålig strategi. Inte bara har man troligtvis sålt av nära botten, utan man har ofta svårt att komma in på marknaden igen och ta del av återhämtningen. Det visar sig inte minst när vi tittar på spararnas agerande under coronakrisen.

Pension vanligaste sparmålet

Det absolut vanligaste sparmålet för såväl kvinnor som män är pensionen – 64 procent sparar till den. Därefter sparar man till en buffert och på tredje plats kommer bostad. Fler män än kvinnor sparar dock till bostad, och fler män sparar också till båt/bil/mc.

När det gäller vilken information som är viktigast tycker både män och kvinnor att fondens risknivå är viktig, vilket är kul att se. Att välja rätt risknivå i sitt fondsparande är A och O för att man inte ska ta dumma beslut när marknaden svajar till. Sedan skiljer det sig dock åt, 42 procent av kvinnorna rankar fondens hållbarhet som den viktigaste informationen, medan 54 procent av männen tycker avgiftsnivån.

Trots att det kan skilja sig åt på vissa punkter mellan män och kvinnor är det viktigaste att vi fondsparar. Ett sparande kan ge en finansiell trygghet och agera som en fallskärm när man behöver det. Med ett tryggt sparande kan du helt enkelt lägga din energi på att njuta av andra delar av livet!

/Johanna Englundh

så väljer vi fonder