Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.

Att välja hållbara fonder blir allt viktigare för sparare, men det är inte alltid helt lätt att veta om en fond där hållbar eller inte. Den 10 mars i år infördes nya EU-regler som innebär att fonder ska färgklassas efter vilket hållbarhetsarbete de bedriver. Målet är att underlätta för spararna att välja hållbara fonder. Men hur ser det ut för de svenska fonderna då? Utifrån de nya EU-reglerna har 77 procent av fonderna definierats som “ljusgröna”. Ljusgröna fonder uppger att de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Dessa färgkoder kan vara bra för dig som sparare att känna till när du ska utvärdera fonder.

Utifrån de nya reglerna kan fonder delas upp enligt följande kategorier:

ljusgröna fonder

Nästan 8 av 10 fonder ljusgröna 

Fondbolagens förening har sammanställt information över hur Sverigeregistrerade fonder idag klassar sig enligt regelverket. Sammanställningen visar att majoriteten klassificeras som ljusgröna fonder (77%). De ljusgröna fonderna står för 92 procent av hela fondförmögenheten i Sverige. I den högsta klassificeringen, mörkgrön, placeras endast 2 procent.

ljusgröna fonder

Vidare anger 15 procent av fonderna att de integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål. Sett till andel av fondförmögenheten är dessa fonders andel mindre, 5 procent, vilket visar att det handlar om fonder med jämförelsevis mindre kapital i sig.

Till sist kommer övriga fonder, dessa har angett att hållbarhetsrisker inte är relevanta (och ska motivera varför). De utgör 6 procent av antalet fonder och 1 procent av den totala fondförmögenheten i Sverigeregistrerade fonder.

Vad betyder färgerna egentligen?

Men vad betyder det egentligen att vi har en sådan stor andel ljusgröna fonder i Sverige? Det kommer bli allt tydligare om/hur vi sticker ut jämfört med andra länder när de också redovisar hur deras fonder ser ut. Men generellt så ligger svenska fonder i framkant när det gäller hållbarhet, något som de gjort länge. Det är också positivt att vi har så pass många ljusgröna fonder tillgängliga för våra sparare. Det innebär att vi har ett stort utbud av fonder som jobbar med hållbarhet för spararna att välja mellan, en faktor som sparare uppger är viktig vid sina fondval. Vi har även en viss del mörkgröna fonder, en nisch som säkerligen kommer växa framöver.

Det kan kännas ganska svårt att greppa detta nya regelverk nu i ett sådant tidigt skede. Men förhoppningsvis kommer det bli tydligare med tiden. En sak är dock säker, och det är att hållbarhet är här för att stanna!

/Johanna Englundh 

 

ShareShare on FacebookShare on Twitter