Förvaltare spår en svajig börshöst

I den senaste upplagan av Förvaltarbarometern noteras ett oförändrat index på 65. Det innebär att förvaltare är fortsatt positiva till Stockholmsbörsens utveckling såväl som till marknadsutsikterna. Trots en förväntad volatil börshöst är förvaltarna alltså positiva gällande börsutvecklingen på längre sikt. Den mest intressanta marknaden just nu anses vara Sverige. Men hur ska man som sparare förhålla sig till information som denna egentligen? En svajig och volatil börsmarknad känns ju onekligen läskigt. Är det läge att kanske styra om i portföljen? Låt oss ta en titt på vad förvaltarna säger och landa i ett svar längre ned. Förvaltare spår 

Förvaltare spår en volatil börshöst, men är positiva långsiktigt

På frågan om hur förvaltarna bedömer marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget och om ett halvår, svarar förvaltarna överlag positivt. Men några tror på något sämre marknadsutsikter om ett halvår. Majoriteten av förvaltarna svarar att marknadsutsikterna är positiva idag och tror de kommer vara oförändrat om ett halvår.

”Trots att vi befarar ökad volatilitet under hösten till följd av en cocktail av olika orosmoln såsom högre inflation, arbetskraftbegränsningar i USA samt spridningen av deltavarianten tror vi ändå på en fortsatt positiv global börsutveckling under hösten. Detta eftersom rekordmånga bolag överträffade vinstestimaten i det andra kvartalet och vi ser många höjda helårsprognoser. För att vi ska se fortsatt stigande börser är det viktigt att bolagen levererar på sina prognoser. Men också fortsätter leverera vinsttillväxt”, resonerar Sebastian Haq och Simone Hirschvogl, analytiker respektive förvaltare på SEB. Förvaltare spår

Förvaltare spår

Positiv börsutveckling väntas på lång sikt

Angående hur Stockholmsbörsen kommer att utvecklas framöver är majoriteten positiva. Förvaltarna är dock mer positiva på längre sikt medan man på kortare sikt är lite mer blygsam. Här svarar tolv att den kommer att utvecklas positivt medan sex av förvaltarna svarar att Stockholmsbörsen varken kommer utvecklas positivt eller negativt. Tre förvaltare tror att den kommer utvecklas negativt. Av omvärldens marknader uppger en majoritet att Sverige är den mest intressanta just nu, följt av Europa.

”Svenska börsen har gått starkt hela 2021 drivet av att vinsterna har varit klart bättre än väntat. Nu finns det dock konjunkturmotvindar i form av komponentbrist och nya coronarestriktioner i många länder. Mot den bakgrunden känns det rimligt att börsuppgången tar en paus i det korta perspektivet. Men på 1-2 års sikt finns det goda skäl att räkna med att börsen står högre när dessa tillfälligt negativa effekter ebbar ut”, kommenterar Peter Lagerlöf, förvaltare på Lannebo Fonder.

”Efter en stark global börs under 2021 med flera nya rekordnivåer i USA så tror vi att hösten kan komma att bjuda på ökad volatilitet. Framförallt driven av timingen kring minskade stödköp samt högre centralbanksräntor. Ur ett globalt perspektiv ser vi också att småbolagen som ledde återhämtningen efter pandemin nu börjat halka efter storbolagen. Dessa har tagit igen förlorad mark och haft en stark utveckling under sommarmånaderna. Samma sak gäller värdebolagen som hade en stark utvecklingen i början av återhämtningen. Den återhämtningen har nu mattats av och ledarpinnen tagits av tillväxtbolagen”, konstaterar Sebastian Haq och Simone Hirschvogl, analytiker och förvaltare på SEB. Förvaltare spår

Förvaltarbarometern

Ska jag förändra min fondportfölj? 

Okej. Vi har tagit oss igenom förvaltarnas åsikter och tankar kring marknaden och börsen. De flaggar för en del orosmoln men är ändock positiva. Är det läge för dig som spara att sälja av dina fonder? Nej, det tycker jag inte. Att sälja av sina fonder på grund av framtida förväntad osäkerhet är en dålig strategi. För det enda vi egentligen kan vara säkra på när det kommer till de finansiella marknaderna är att allt är osäkert. Ingen av oss vet hur marknaden kommer utvecklas framöver. Det är det som är hela poängen. Om du är nöjd med din riskspridning och dina fondval behöver du inte göra några förändringar alls. Om du däremot funderat en tid på att byta ut ett innehav så kanske det är dags nu. Inte på grund av marknadens eventuella utveckling, utan för att du ska känna dig nöjd med din portfölj.

Det fina med att spara i fonder är ju att du får en naturlig riskspridning från första sparkronan. Om du sparar långsiktigt bör information som denna inte påverka ditt sparande. Marknaden kommer ju att svänga både fram och tillbaka under din spartid. Det som däremot kan vara roligt med Förvaltarbarometern är att du kan lära dig hur fondförvaltare resonerar. Och du kanske även får en möjlighet att förstå hur marknadsrörelser påverkar eventuella investeringsbeslut som förvaltarna tar. Det är helt enkelt ett tillfälle för dig att lära känna förvaltarna. Men även att lära dig mer om börsen om du är intresserad av detta. Så se information som denna som en chans att öka din kunskap. Inte en anledning till att ändra ditt långsiktiga sparande!

/Johanna Englundh