Det här gäller för fonder i deklarationen

Direktsparande i fonder

Har du ett direktsparande i fonder (”vanligt” sparande i fond på en depå eller fondkonto, det vill säga utan koppling till pensionssparande, kapitalförsäkring eller investeringssparkonto) ska du betala en årlig schablonskatt. På din deklaration, under rubriken Inkomster – Kapital, står en förtryckt schablonintäkt. Den beräknas som 0,4 procent av värdet på ditt fondinnehav den 1 januari 2021. På denna inkomst ska du betala 30 procent i skatt.

Exempel på hur schablonintäkt och skatt beräknas:

Anna hade den 1 januari ett direktsparande i fonder som var värt 50 000 kronor. 0,4 procent av värdet tas upp som en schablonintäkt som sedan beskattas med 30 procent. I Annas fall blir schablonintäkten 200 kronor och skatten därmed 60 kronor. Schablonintäkten på 200 kronor förtrycks i deklarationen.

Vid direktsparande ska du också betala 30 procent i skatt på kapitalvinster om du gjort uttag ur fonden. Kapitalvinster finns också förtryckta i deklarationen.  Har du gjort en förlust är de avdragsgilla och kan kvittas mot vinsterna. Förlusterna står upptagna under Avdrag – Kapital.

Investeringssparkonto (ISK)

Har du ett investeringssparkonto ska det schablonbeskattas. På din deklaration, under rubriken Inkomster- Kapital, står en förtryckt schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas på ditt innehav på ISK utifrån statslåneräntan den 30 november 2020 plus 0,75 procentenheter.

Exempel på hur schablonintäkt och skatt beräknas: 

Johan börjar månadsspara på ett investeringssparkonto i januari. Han sätter in 1 000 kronor i månaden, dvs 12 000 kronor totalt under året. För enkelhetens skull antar vi att Johan inte fått någon värdeökning på pengarna.

Värdet vid ingången av kvartal 1

0 kr

Värdet vid ingången av kvartal 2

3 000 kr

Värdet vid ingången av kvartal 3

6 000 kr

Värdet vid ingången av kvartal 4

9 000 kr

Insättningar under året

12 000 kr

Summa värde och insättningar (årets totala värde)

30 000 kr

Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av årets totala värde, dvs 7 500 kronor.

I slutet av november 2020 var statslåneräntan -0,1 procent. Med tillägget på 0,75 procent landar vi på 0,74 procent. Men det finns en regel som säger att schablonintäkten som lägst ska beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget. Alltså räknas schablonintäkten upp till 1,25 procent och skatten på ISK för år 2021 landar på 1,25 procent  * 30 procent = 0,375 procent. Schablonintäkten, som förtrycks i deklarationen, blir då 94 kronor (7 500 kr x 1,25 %) och skatten 30 procent av detta, dvs 28 kronor. Ett snabbare sätt att räkna detta är 7 500 – 0,375 %, vilket blir 28 kronor.

Kapitalförsäkringar 

Kapitalförsäkringar är också schablonbeskattade och beskattas på ungefär samma sätt som ISK. Men har du en kapitalförsäkring så har försäkringsbolaget betalat in skatten och det kommer inte tas upp någon schablonintäkt i din deklaration. Fonder i deklarationen

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande är också schablonbeskattat. Skatten är inbetald av det bolag där du har ditt sparande och redovisas inte i deklarationen. Sedan 2016 får du inte längre göra avdrag för ditt privata pensionssparande så förhoppningsvis har du avslutat dina insättningar till detta sparande, men pengarna du redan har sparat ihop ligger förstås kvar och beskattas som tidigare (15 procent av den genomsnittliga statslåneräntan föregående år, dock lägst 0,5 procent).

Hoppas denna genomgång gjort det lite tydligare för vad som gäller för fonder i deklarationen. För mer information om skatt av värdepapper besök Skatteverket. 

/Johanna Englundh