Bästa fondkategorierna 2021

2021 slutade som ett riktigt rekordår, både vad gäller nysparandet i fonder såväl som fondförmögenheten som helhet. Detta trots att vi fortsatt befinner oss i en pandemi och genomgick turbulenta tider med bland annat inflationsoro, halvledarbrist samt stormiga råvaru- och elpriser. Stockholmsbörsen inklusive utdelningar steg hela 39 procent under året! Spararna fortsatte att favorisera globala aktiefonder, men visade även tilltro till hemmamarknaden. Sverigefonder hamnade nämligen på en andra plats gällande nettosparande. Här nedan kommer en redogörelse för de bästa fondkategorierna under året.

Vad valde fondspararna 2021?

Det fanns en ganska tydlig riskvilja bland de svenska fondspararna under 2021. Under året gick 46 procent av nettosparandet till aktiefonder. Börsen var som sagt otroligt stark på sina håll under 2021, och fondspararnas riskvilja brukar hänga ihop med börsutvecklingen. Är det glada miner på börsen tenderar insättningarna i aktiefonder att stiga. Intresset för indexfonder fortsatte även att stiga. Sedan 2010 har det mesta av nysparandet i aktiefonder gått till indexfonder. Och under denna period kan vi se ett totalt nettoinflöde i indexfonder på 310 miljarder kronor. Samtidigt har de aktivt förvaltade fonderna nettoinsättningar på relativt blygsamma 54 miljarder. Man kan se samma trend under 2021, då 75 procent av nysparandet i fonder gick till indexfonder. Indexfondernas andel av den samlade aktiefondförmögenheten har ärmed ökat från 6 procent 2010 till strax över 19 procent vid utgången av 2021.

Bästa fondkategorierna 2021

Kollar man närmare på aktiefonder som helhet var det framförallt Globalfonder och Sverigefonder som spararna valde. Att spararna väljer Globalfonder är en långtgående trend, men att även välja in en exponering mot Sverige kan i många fall vara sunt. Detta då globalfonder tenderar att ha en väldigt lite, om ens någon, exponering mot den svenska marknaden. Globalfonder och Sverigefonder var även vinnare sett till avkastning under året. Sverigefonder steg i genomsnitt 35 procent och en genomsnittlig globalfond var upp 29 procent. Rena USA-fonder gick ännu bättre och steg 37 procent. Det är värt att komma ihåg dock att en globalfond ofta har en väldigt stor exponering mot just USA. Så det kan vara överflödigt att ha båda. 

bästa fondkategorierna

En annan intressant spaning från 2021 är att tillväxtmarknaderna Kina och Asien som helhet inledde året starkt med relativt stora nettoinflöden. Det är tydligt att marknaderna intresserar sparare vilket inte är så konstigt då knappt hälften av världsekonomin finns där. Men även en förhoppning om en snabb tillväxt framöver. Samtidigt är det en marknad som i vissa fall är svår för oss att förstå sig på. Det finns politiska och regulatoriska risker som är svåra att förutspå. Mot slutet av året hade spararnas sug för dessa marknader mattats av. Kategorierna Kina och Asien som helhet slutade nämligen året med nettoutflöden. Vi kan även se att dessa kategorier hade det kämpigare med avkastningen under året än många andra kategorier.

Om du vill höra förvaltare dela med sig av sina teorier kring dessa spartrender kan jag varmt rekommendera att du kollar på paneldiskussionen i filmen nedan! Där intervjuas fyra förvaltare och vi pratar om Kina, Ryssland, svenska småbolag, globala investmentbolag, premier & rabatter och svenska IPO marknaden och mycket mer.