Tag bostadspolitik

Bör Sverige införa ett skattegynnat bospar?

Skenande bostadspriser och hårda amorteringskrav har medfört att bostadsmarknaden i dag är otillgänglig för stora grupper i Sverige, inte minst för unga förstagångsköpare. Nya siffror från TNS Sifo Prospera som vi presenterar i dag visar att två av tre svenskar tycker det vore mycket eller ganska bra med ett skattegynnat bosparande för unga.