Tag blandfond

fondspara till barn

Fondspara till barn

Att fondspara till barn är populärt. Att fondspara ger riskspridning från första sparkronan och hinner växa till en betydande summa när vuxenlivet börjar.