Svenskar fortsätter spara i fonder: 7 miljarder till aktiefonder under maj

I maj noterade fonder ett totalt nysparande på 7,2 miljarder kronor. I första hand gjordes nettoinsättningar i aktiefonder och blandfonder, medan hedgefonder och korta räntefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 38 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till rekordhöga 4 233 miljarder.

I maj noterade fonder ett totalt nysparande på 7,2 miljarder kronor. I första hand gjordes nettoinsättningar i aktiefonder och blandfonder, medan hedgefonder och korta räntefonder uppvisade nettouttag. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 38 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till rekordhöga 4 233 miljarder.

Under maj månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 7,2 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 7 miljarder och blandfonder hade nettoinsättningar på 3,7 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från hedgefonder på 3,3 miljarder och från korta räntefonder på 0,6 miljarder kronor. Drygt 5 miljarder av det totala nysparandet i maj utgjordes av nettoinsättningar i premiepensionssystemet till följd av återbetalning av avgifter (rabatter) och arvsvinster.       

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 19,5 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar blandfonder, med ett nysparande på 10,5 miljarder.

”Trots att makroekonomisk oro präglade stora delar av maj så hittade spararna tillbaka till aktiefonder efter ett par månader med nettoförsäljningar. De senaste månadernas trend med inflöde i globalfonder fortsatte men även branschfonder redovisade ett rejält nettoinflöde”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

I maj var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden marginellt. Aktiefonder noterade ett nettoinflöde på 7 miljarder kronor i maj. Störst var nettoinsättningarna i globalfonder och branschfonder, medan Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder noterade nettouttag.

  

Hittills i år har aktiefonder haft ett nettoinflöde på totalt 5,8 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 15,6 miljarder medan Sverigefonder noterat nettouttag på 13,5 miljarder. Noterbart är också att närmare 14 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018. 

Långa räntefonder noterade i maj ett ytterst marginellt nettoinflöde. Så här långt under 2018 uppgår dock nysparandet i fondtypen till totalt 2,3 miljarder kronor och av detta har 0,3 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under maj med 38 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 233 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av den totala fondförmögenheten var 2 521 miljarder (motsvarande 60 procent) placerade i aktiefonder.

Mer statistik samt historiska data finns i de bifogade Excel-filerna och på www.fondbolagen.se.