1 av 4 unga kvinnor orolig för sin pension

En av tre unga vuxna (16-29 år) saknar ett eget sparande. Kvinnor är flitigare sparare än män, men de är ändå mer oroliga för sin framtida privatekonomi. Det visar en aktuell opinionsundersökning med 1 518 svaranden som opinionsinstitutet YouGov genomfört på uppdrag av Fondbolagens förening i Sverige, Danmark och Norge.
En av tre unga vuxna (16-29 år) saknar ett eget sparande. Kvinnor är flitigare sparare än män, men de är ändå mer oroliga för sin framtida privatekonomi. Det visar en aktuell opinionsundersökning med 1 518 svaranden som opinionsinstitutet YouGov genomfört på uppdrag av Fondbolagens förening i Sverige, Danmark och Norge.

Två av tre unga vuxna (16-25 år) i Sverige har ett eget sparande. Det placerar oss på en nordisk andraplats. Danska millennials är något mer sparsamma, där har tre av fyra (72 procent) ett eget sparande medan norska hamnar precis bakom med 63 procent egna sparare.

Visst är det bra att två av tre unga vuxna sparar, men vi kan inte nöja oss där. Nej, att en av tre unga saknar ett eget sparande är oroväckande. Lika självklart som att alla unga ska ha en sysselsättning och egen inkomst, lika självklart borde det vara med ett eget sparande.

Det handlar inte om fantasisummor, men ett eget sparande gör oss självständigare och ger en trygghet i vardagen på både kort och lång sikt. Vi kan kalla det fuck-off pengar, pensionssparande eller rätt och slätt buffert, huvudsaken är att vi bygger upp krockkuddar som gör att vi tål tillfälliga förändringar i vår privatekonomi.

Kvinnor sparsamma men oroliga

En trend i alla skandinaviska länder är att unga kvinnor är betydligt flitigare sparare än unga män. Nära tre av fyra unga kvinnor i Sverige har ett eget sparande, jämfört med knappt två av tre av männen.

Trots att unga kvinnor är mer flitiga sparare, hyser de större oro för framtiden. En av fyra kvinnor uppger att de i stor eller mycket stor utsträckning oroar sig för hur deras ekonomi kommer att se ut i framtiden. Bland de unga männen hyser knappt en av sex stor eller mycket stor oro inför sin framtida privatekonomi.

Att kvinnor hyser större oro inför framtiden är inte förvånande. Löneskillnader och större andel deltidsarbete har gjort kvinnor till förlorare i pensionracet. Men det finns lösningar. Att jobba heltid på en arbetsplats med tjänstepension är det enskilt viktigaste du kan göra för din pension. Kompletterar du detta med ett eget pensionssparande i breda fonder på ISK kan du helt släppa orosklumpen i magen.

Känner du dig osäker på hur din pensionsprognos ser ut råder jag dig att logga in på min pension och göra en pensionsprognos.

Prata pengar hemma

Andelen som känner oro inför framtiden är högre bland dem som vuxit upp i en miljö där man inte pratat pengar hemma. Men att låta pengar bli elefanten i rummet som ingen vågar tala om är så onödigt. Det går att prata pengar på ett enkelt och lättsamt sätt.

Bland det viktigaste tror jag är att inte göra det till något negativt. Pengar är en möjlighet och inkludera barnen i det tänket mer och mer ju äldre de blir. Du kan inte prata börs med en femåring, däremot kan du låta hen välja mellan att köpa glass för veckopengen nu eller en fotboll om en månad. Att involvera barnen tidigt ger bättre ekonomiskt självförtroende och dessutom är det betydligt billigare att göra nybörjarmisstagen med små pengar tidigt i livet än med stora pengar senare.

Pratar du pengar hemma?

//Johanna Kull