Nu får vi mer pengar i premiepensionen

Idag den 6 maj börjar Pensionsmyndigheten att betala ut 11,8 miljarder kronor till oss pensionssparare, en rekordstor summa skriver de i ett pressmeddelande.

Alla som har pengar på ett premiepensionskonto, en del av den allmänna pensionen, är med och delar på summan som består av fondrabatter och arvsvinster. Alla valbara fonder har rabatterat sina fondavgifter i premiepensionen, det är ett krav på fondbolagen som vill erbjuda sina fonder på premiepensionskonton. Myndigheten skriver att rabatterna i genomsnitt är 76 procent lägre på deras fondtorg och att en premiepensionssparare i genomsnitt betalar 0,21 procent för sina fonder som annars hade kostat 0,87 procent. Det är denna mellanskillnad som nu betalas tillbaka till oss sparare plus de pengar (6,3 miljoner kronor) som funnits kvar på avlidna sparares konton.

Hur ser ditt sparande ut?

Pensionsmyndighetens hemsida kan vi sparare logga in och se hur mycket pengar vi har i premiepensionen, följa utvecklingen av de fonder vi valt att placera pengarna i och göra ändringar när vi vill. När det nu kommer in nya pengar kommer jag passa på att logga in och se hur de fonder jag valt har utvecklats för att sedan fundera på om den fördelning jag gjort fortfarande känns bra.

För många är premiepensionssparandet ett väldigt långsiktigt sparande och det finns ingen anledning att göra förändringar bara för att. Det viktigaste tycker jag är att man funderar över sin situation och gör ett medvetet val. Att försöka tajma marknaden genom att byta fonder regelbundet är väldigt svårt och inget jag själv ägnar mig åt. Istället fokuserar jag på tidshorisonten och vilken risk jag är bekväm med för den tidsperioden. Den som väljer egna fonder kan välja upp till fem stycken. Det finns alltså goda möjligheter att sprida riskerna på flera olika marknader och fonder.

Trevlig fredag!

Philip