2. Välj fond

När du vet vilken sorts fond du vill ha är det dags för nästa steg: vilken fond. Det finns ofta flera fonder med samma placeringsinriktning och här beskriver vi hur man kan resonera och vilka hjälpmedel som finns.

Jämför fonder så här

Avkastning och avgifter

Vid jämförelse av fonder med liknande placeringsinriktning, ta hänsyn till:

  •  avkastning, det vill säga hur mycket fonden har ökat eller minskat i värde, och
  • avgift, det vill säga priset för förvaltningen av fonden.

Avkastningen handlar om framtiden, som är okänd. Men även om det är framtiden som vi är mest intresserade av, ger historiken ändå värdefull information om hur fonden har lyckats hittills.

Det är viktigt att känna till att avgifterna alltid är bortdragna när avkastningen visas.
Det betyder att två fonder med samma avkastning har varit lika bra för dig som sparare, oavsett vilka avgifter de har.

Läs fondens faktablad

När du ska välja en fond att börja spara i och har kommit så långt att du har ett par fonder du väljer mellan, ta fram fondernas faktablad och jämför de olika fonderna.

Rating fonder (fondbetyg)

Ett annat sätt att utvärdera fonder är att titta på vad fonden har fått för rating eller fondbetyg. Fondbetyg tas fram av olika ratingföretag. Fonderna betygsätts utifrån olika kriterier, framför allt historisk avkastning och risk. En del väger också in förutsättningar för framtida utveckling i betygen. Har en fond fått högt betyg från flera ratingföretag är det värdefull information. Exempel på en sajt där du kan se rating är Morningstar.se 

Olika sätt att spara i fonder privat

För ditt privata fondsparande finns det olika sätt att fondspara, du kan exempelvis spara direkt i fonder eller via investeringssparkonto. 

Riskinformation

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.