Olika sätt att spara i fonder

Det finns flera olika sätt att fondspara. Olika skatteregler är det som främst skiljer dem åt.

Frågor som du som sparare kan ställa dig för att avgöra vilket sätt att spara i fonder som är bäst för just dig är exempelvis: Vill du betala skatt på faktiska vinster när du säljer en fond eller på en schablonavkastning varje år? Här nedan följer en sammanställning av skatten på fondsparande beroende på vilket sätt man sparar på. Uppgifterna gäller för 2018.

Vanligt fondsparande

Det klassiska sättet att spara direkt i fonder i en vanlig fonddepå. Skatt på 30 procent tas ut vid uttag/byte på faktisk kapitalvinst samt på en årlig schablonintäkt på fondvärdet. Kapitalförlust är helt eller delvis avdragsgill, dvs du kan kvitta eventuella förluster vid försäljning mot vinster. Fondbolagen lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket om kapitalvinster, förluster och schablonintäkt, men gör inte skatteavdraget. Skatt på eventuell utdelning från fonden inbetalas dock av fondbolaget.

Exempel på hur skatten på schablonintäkten beräknas:

Anna hade den 1 januari ett direktsparande i fonder som var värt 50 000 kronor. 0,4 procent av värdet tas upp som en schablonintäkt som sedan beskattas med 30 procent. I Annas fall blir schablonintäkten 200 kronor och skatten därmed 60 kronor. Schablonintäkten på 200 kronor förtrycks i deklarationen.

Investeringssparkonto – ISK

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i fonder. Andra tillåtna investeringar är marknadsnoterade värdepapper och bankinlåning. Vid sparande inom ISK betalar du inte någon skatt på kapitalvinster och utdelningar. Det innebär att du kan byta och sälja fonder inom kontot utan att det utlöser någon reavinstskatt. Kontot är i stället schablonbeskattat. En schabloninkomst (baserad på statslåneräntan i november året innan plus 1 procentenhet, dock lägst 1,25) tas upp som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent. Värdet på kontot stäms av kvartalsvis. ISK kan vara fördelaktigt vid en genomsnittligt hög avkastning, men skatten tas även ut under år med värdeminskning.

Exempel på hur kapitalunderlaget och schablonskatten beräknas:

Johan börjar månadsspara på ett investeringssparkonto i januari. Han sätter in 1 000 kronor i månaden, dvs 12 000 kronor totalt under året. För enkelhetens skull antar vi att Johan inte fått någon värdeökning på pengarna.

Värdet vid ingången av kvartal 1 0 kr
Värdet vid ingången av kvartal 2 3 000 kr
Värdet vid ingången av kvartal 3 6 000 kr
Värdet vid ingången av kvartal 4 9 000 kr
Insättningar under året 12 000 kr
Summa värde och insättningar (årets totala värde) 30 000 kr

Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av årets totala värde, dvs 7 500 kronor. Vi antar att statslåneräntan i slutet av november föregående år var 1,7 procent (med tillägget av 1 procentenhet blir det 1,7+1=2,7) Schablonintäkten blir då 203 kronor (7 500 kr x 2,7 %) och skatten blir 61 kronor. Schablonintäkten på 203 kronor förtrycks i deklarationen.

Kapitalförsäkring

Här väljer du fonder som ett försäkringsbolag erbjuder. Sparande i en kapitalförsäkring beskattas på ungefär motsvarande sätt som sparande via investeringssparkonto.

Pensionssparande i fonder

Premiepension och tjänstepension

Fonder är också ett alternativ för pensionssparande i olika former. Alla som har en beskattningsbar årsinkomst på minst 19 247 kr 2018 tjänar in till den allmänna pensionen från första kronan.

Premiepensionen utgör en mindre del av den allmänna pensionen och placeras i fonder. Du kan själv välja i vilka fonder som pengarna ska placeras. Om du inte väljer själv placeras dina pengar i en statlig fond, AP7 Såfa. Byte av fonder inom premiepensionen utlöser ingen skatt på kapitalvinst.

I din tjänstepension kan du, i olika utsträckning beroende på vilket avtal du tillhör, välja mellan traditionell livförsäkring och fondförsäkring. Byte av fonder inom tjänstepensionen utlöser ingen skatt på kapitalvinst. På Minpension.se kan du få en samlad bild av ditt pensionssparande, du kan dessutom läsa mer om hur tjänstepensionen fungerar, hur just ditt avtal ser ut och vad du kan göra för att påverka din pension.

Till premiepensionen i det allmänna pensionssystemet och till tjänstepensionen får arbetsgivaren göra avdrag för premier och du betalar inkomstskatt vid utbetalningen av pensionen. Fonderna du kan välja till premie- och tjänstepensionen är samma fonder som du kan välja till ditt privata fondsparande men inom premiepensionen och tjänstepensionsalternativen ges kraftiga rabatter på fondavgifterna.

Privat pensionssparande

Fram till den 31 december 2014 fick man göra avdrag upp till 12 000 kronor per år vid privat pensionssparande (fondförsäkring och IPS). Från och med 1 januari 2015 sänktes beloppet till 1 800 kronor för att helt försvinna 1 januari 2016.

Det du redan har sparat ligger kvar och beskattas som tidigare, dvs du betalar en årlig avkastningsskatt, motsvarande 15 procent av den genomsnittliga statslåneräntan föregående år.

Privat pensionssparande kan betalas ut från 55 års ålder, under minst fem år.

Om du vill spara privat till pensionen även i fortsättningen kan du använda de olika alternativen som finns beskrivna ovan (direktsparande i fonder, ISK och kapitalförsäkring). Sparandet är inte längre avdragsgillt utan följer de olika skatteregler som gäller för respektive sparform.

Svårt att välja sparkostym?

Vår ekonom Fredrik Hård har svarat på en fråga om hur man kan tänka när man ska välja mellan att spara direkt i fonder, i investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Läs inlägget här.