Jessica Jörfjord

Jessica Jörfjord

Pengar in på våra premiepensionskonton

I premiepensionssystemet ger fondbolagen kraftiga rabatter på fondavgiften. Pensionsmyndigheten skriver att en premiepensionssparare i genomsnitt betalar 0,12 procent för sina fonder som annars hade kostat…

Om index och indexfonder

Indexfonder är något som många fondsparare har hört talas om och det är en fondtyp som vuxit kraftigt i popularitet. Men vad menas egentligen med…