Ljusgröna fonder behöver inte enbart fokusera på miljömål

Att välja hållbara fonder blir allt viktigare för sparare. Men det är inte alltid helt lätt att veta om en fond där hållbar eller inte. Den 10 mars i år infördes nya EU-regler. Och dessa innebär att fonder ska färgklassas efter vilket hållbarhetsarbete de bedriver. Målet är att underlätta för spararna att välja hållbara fonder.  Utifrån de nya EU-reglerna har 77 procent av fonderna definierats som “ljusgröna”. I samband med detta dök det upp frågor om inte fondbolagen försöker “grönmåla” sina fonder för att sparare ska tro att de sparar i fonder som har diverse miljörelaterade strategier och mål. ljusgröna fonder

Men den “ljusgröna”-kategorin betyder faktiskt inte att en fond måste ha ett särskilt miljömål, det är en väldigt bred kategori. Detta kan förstår skapa förvirring då färgen grön ofta förknippas med miljö. Här nedan kommer en sammanfattning av Fondbolagens förenings intervju med jurist Anna, som förklarar hur man ska tolka ljusgröna och mörkgröna fonder.

Bred definition på ljusgrön fond – ”inte bara miljö”

Den ljusgröna-kategorin (som egentligen kallas för artikel 8) är väldigt bred, menar Anna. Om en fond exempelvis exkluderar bolag vars verksamhet är förknippad med kärnvapen eller barnarbete så ska fonden klassificeras som ljusgrön. Det här är inte något som är valfritt för fonden. Det nya regelverket kräver att fonden redovisas som ljusgrön. Men den ljusgröna stämpeln säger inget om hur miljövänlig fonden är.

“Men många förknippar grönt med miljö och verkar bli förvånade när en ljusgrön fond kan ha innehav som är stora utsläppare av växthusgaser. Ibland med anklagelser om grönmålning. Den legala definitionen av ljusgröna fonder synkar tyvärr inte helt med den allmänna förväntansbilden”, förklarar Anna Larris.

Men ett syfte med det nya EU-regelverket var väl just att motverka grönmålning av fonderna?

I och med att EU-lagstifarna har velat förenkla introducerades begreppen ljusgrön och mörkgrön fond. Men enligt Anna leder detta till att man istället kanske riskerar att vilseleda investeraren.

“Här tror, eller hoppas jag, att de obligatoriska informationsmallar som kommer införas så småningom ska öka förståelsen och transparensen. I dem kommer det tydligt framgå att en fond visserligen är ljusgrön, men i direkt anslutning ska det framgå på vilket sätt den är ‘ljusgrön'”, menar hon. Samtidigt framkommer det att informationsmallarna inte förväntas komma förrän 2023.

En ljusgrön fond kan för all del ha en  ambitiös hållbarhetsstrategi med exempelvis miljö som fokus. Men det kan också vara en fond med socialt fokus (exempelvis att man fokuserar på jämställdheten i de bolag fonden investerar i). Eller det kan vara en fond som enbart tittar på en miljöaspekt, som t.ex. att man utesluter bolag som släpper ut mycket koldioxid.

Varför har Sverige så många ljusgröna fonder jämfört med andra länder?

Anna konstaterar att vi i Sverige har en lång tradition av hållbara (eller etiska fonder som de tidigare kallades) i Sverige. Men det höga antalet ljusgröna fonder i Sverige innebär inte att nästan alla fonder är klimat-/miljöfonder. Utan det innebär att någon eller några hållbarhetsaspekter beaktas i nästan alla svenska fonder.

“Att i stort sett alla gör NÅGOT är en väldigt bra början tycker jag. Vi måste komma ihåg att värdepappersfonder investerar i noterade innehav, inte små hållbara start-ups. Än så länge finns det begränsat med helt hållbara bolag för fonder att investera i. Dessutom kan det vara en större vinst för klimatet om investerare såsom fondbolag kan påverka stora bolag inom exempelvis industrin att minska sina utsläpp genom satsningar på ny teknik än att bara exkludera dessa bolag. Vi behöver ju fortfarande stål och cement för att bygga infrastruktur, bostäder m.m”, säger Anna.

Är mörkgröna fonder miljöfonder då?

Nej, även här är Anna tydlig med att den gröna färgen inte betyder att det måste vara just en miljöfond. Men de mörkgröna fonderna ska ha hållbara investeringar som mål – antingen miljömål eller sociala mål. Det innebär att i princip alla fondens innehav måste uppfylla krav på att vara hållbara investeringar.

Här kan du läsa mer om hållbart fondsparande! ljusgröna fonder

/Johanna Englundh