Kan min fond stänga för handel?

Utvecklingen i Ukraina är den värsta tänkbara och kommer påverka många livsöden. Vi får inte glömma de humanitära lidandet ett krig som detta kommer leda till. Men samtidigt som vi följer nyhetsutvecklingen här i Sverige är det många som oroar sig för hur detta kommer påverka sparandet. Vad kan egentligen hända med fonder som investerar på en marknad där ett krig bryter ut? Kan min fond helt stänga för handel? Vi ska gå igenom hur det ligger till i detta blogginlägg.

Varför backar fonderna nu?

Det är en stor oro på de finansiella marknaderna just nu. Såväl som runt om i hela världen. Osäkerheten är stor över vad denna invasion i Ukraina kommer att leda till. Flera länder har uppgett att de kommer införa, och redan har infört, sanktioner mot Ryssland för att få stopp på våldsupptrappningen. Dessa sanktioner kommer onekligen att slå mot rysk ekonomi. Men det kan även påverka ekonomin i andra länder, även Sveriges. Europa är beroende av rysk olja och gas. Om Putin svarar med att strypa olje- och gastillförseln till Europa riskerar energipriserna att rusa till ännu högre nivåer för både hushåll och företag. Vilket i sin tur skulle bidra till högre inflation.

Självfallet påverkas de flesta fonder av denna oro, inte bara fonder som exempelvis enbart investerar i Ryssland. Som långsiktig sparare gäller det att fortsätta vara långsiktig och inte ta några förhastade beslut. Att bli påverkad av nyhetsflödet är självklart en helt annan femma, men försök låta bli att ta ut din rädsla/osäkerhet på ditt sparande. Historiskt har man alltid klarat sig bättre genom att vara investerad i alla marknadslägen än att försöka tajma marknaden.

Kan fonderna stänga för handel?

Huvudregeln vid inlösen av fondandelar är att en andel, på begäran av dess ägare, omedelbart ska lösas in om det finns medel tillgängliga i fonden. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i fonden, ska försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Det betyder att du som fondsparare har rätt att få ut pengarna ur din fond så snart som möjligt. Men det finns situationer när denna rätt faktiskt får stå tillbaka för en annan regel. Nämligen att fondbolaget måste säkerställa att alla fondandelsägares intressen skyddas. Det finns situationer när fondbolaget måste senarelägga handeln, vilket innebär att det dröjer innan dina andelar säljs och du får dina pengar.

Nu tänker du direkt att det blev luddigt. Men jag ska förklara hur det hänger ihop. Det är inte så att fondbolag kan stänga sina fonder hur som helst när de känner för det. De måste dock enligt lag se till att alla fondägare behandlas lika. En senareläggning av handeln i fondandelarna är ett sätt att skydda investerarna.

Det är ett investerarskydd som aktiveras enligt lag för att säkerställa att alla andelsägare ska få ett riktigt värde på sina fondandelar. Det gäller både den andelsägare som vill sälja och den som vill ha kvar sina andelar. Den vanligaste situationen när man kan få vänta på att få sina pengar är om en börs där fondens aktier handlas tillfälligt stänger. Är börsen stängd finns det inte några tillförlitliga kurser på aktierna och därmed kan fonden inte värderas korrekt. Fondbolaget måste då vänta med inlösen till dess börsen öppnar och de kan göra en rättvis värdering av fonden igen.

Har jag inte rätt att få ta ut mina pengar när och hur jag vill?

En stängning av fond endast får ske i undantagsfall. I lagstiftningen står det att det “endast bör kunna ske i situationer av oförutsedd karaktär”. Med andra ord måste exempelvis en Rysslandsfond senarelägga handeln i fondandelarna om Moskvabörsen stängs ned.

Andra särskilda skäl förutom krig som kan leda till att fonder stängs är extraordinära händelser såsom en naturkatastrof, terrorattentat eller andra oförutsägbara situationer som leder till att börsen stänger. Här kan det bli aktuellt att senarelägga handeln i fonden redan om aktuella börskurser saknas för en mindre del av fonden.

Varför är det så viktigt att fonden kan få en rättvis värdering?

Ett tråkigt exempel är terrorattackerna mot World Trade Center 2001. Efter attackerna höll New Yorkbörsen stängt. Det fanns inga börskurser men de flesta var överens om att aktiekurserna skulle vara lägre när börsen väl öppnade igen. Om en andelsägare hade fått lösa in sina andelar under tiden börsen var stängd så fanns det en risk att värdet på andelarna sattes för högt. Den andelsägare som säljer får då med sig för mycket pengar ur fonden vilket betyder att de kvarvarande andelsägarna får för lite kvar. Det är inte rättvist och det är därför fondförvaltare enligt lag måste senarelägga handeln i fonden så att fondens samtliga ägare behandlas lika.

Måste alla marknader som fonden investerar i vara stängda för att fonden ska senarelägga handeln?

Det handlar som sagt om att andelsägarna ska skyddas. I slutändan är det fondbolaget som måste ta ansvar för när det går att göra en rättvis värdering av fonden. Om en liten del av fonden är placerad på en marknad som är stängd måste fondbolaget bedöma om det har betydelse för värderingen av fonden som helhet. Är det exempelvis för att det är en helgdag i Grekland kan en Europafond ändå värderas. Är det däremot en så allvarlig händelse som terroratackerna mot World Trade Center kan det räcka med att en liten del av fonden är placerad där för att fonden ska senarelägga handeln. Det handlar om en bedömning av hur osäker värderingen är.

Stänger fonderna handeln för att stoppa uttag?

Nej, fonderna kan inte stoppa andelsägare från att ta ut sina pengar från fonden. Problemet är att om prissättningen av tillgångarna är osäker så kommer det leda till att köpare och säljare riskerar att göra affärer till missvisande priser. Det handlar oftast inte om att fonderna i sig har gjort något fel eller att de är dåliga fonder. Det handlar om att marknaden för stunden inte fungerar riktigt som den ska. Så fort som det går att öppna fonden för handel igen ska fonden göra det och se till att andelsägare som vill sälja sin andelar får göra det, på ett ordnat sätt.

Om du vill veta mer hur du kan tänka kring dina Rysslandsfonder kan du läsa mer här.

/Fondkollen