3 tips på årliga fondvalsdagen!

idag är det fondvalsdagen, och vad är inte bättre på denna dag än att få tips på hur man väljer hållbara fonder? Jag ska dela med mig av mina bästa tips för att du ska känna dig trygg med ditt hållbara fondsparande.

Till att börja med är det tydligt att hållbarhet blir en allt viktigare faktor för sparare när de väljer fonder. Men svårigheten för många ligger i hur man egentligen hittar en hållbar fond. Och finns det ens hållbara fonder? Ja, frågorna kan vara många men här kommer mina bästa tips för att du ska kunna leta fram de fonder som passar dig och dina hållbarhetspreferenser bäst!

1. Vad är hållbarhet för dig? fondvalsdagen

Steg ett är att du måste bestämma dig för vad du tycker är viktigt när det kommer till hållbarhet. Hållbarhet är ett brett område som kan täcka in en mängd olika aspekter. Ofta delar man in hållbar utveckling i tre kategorier: miljö, sociala faktorer och ägarstyrning (från engelskans environmental, social and governance, ESG). I och med att det är ett så pass brett område skiljer det sig även åt vad man själv tycker är viktigt. Exempelvis kan det för en sparare vara viktigt med koldioxidutsläpp. Medan en annan sparare tycker att sociala faktorer såsom jämlikhet eller personalfrågor är viktigast. Börja därför med att ta reda på vilket eller vilka hållbarhetsområden som är viktiga för just dig!

2. Vilken strategi vill du att din förvaltare ska använda?

Som förvaltare kan man sedan i huvudsak använda sig av tre metoder när man jobbar med ESG-frågor. Dessa kan vara bra att hålla koll på så att du som sparare kan urskilja vilken eller vilka metoder just din förvaltare använder sig av. Kanske är det så att du absolut inte vill investera dina pengar i en viss bransch? Då är det viktigt att du är säker på att din fondförvaltare även tänker lika.

  • Förvaltaren kan välja bort placeringar som inte uppfyller vissa kriterier. Såsom att exkludera bolag som utvinner fossila bränslen, har en koppling till vapen eller korruption.
  • Aktivt välja in bolag som uppfyller vissa kriterier. Exempelvis kan man välja att investera i bolag vars affärsidé gynnar miljön på olika sätt.
  • Aktivt försöka påverka bolagen de är delägare i att bli mer hållbara. Det kan göras genom att exempelvis rösta på bolagsstämmor eller ha dialog med företagsägare och andra aktieägare.

3. Håll koll på betyg och hållbarhetsklassificeringar

För att underlätta för dig som sparare finns det även en del verktyg och klassificeringar som man kan använda sig av. Men det gäller att ha koll på vad de olika klassificeringarna faktiskt betyder!

Förra året kom det även ett nytt regelverk från EU som innebär att fonder måste klassificeras utifrån vilket hållbarhetsnivåarbete de har. Det finns två olika kategorier: artikel 9 (mörkgröna) och artikel 8 (ljusgröna). Begreppet ”grön” bör dock inte enbart förknippas med miljö i detta fall. Jag förklarar mer här nedan!

Ljusgrön fond (artikel 8): Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper. Detta är en bred kategori som innebär att om en fond exempelvis exkluderar bolag vars verksamhet är förknippad med kärnvapen eller barnarbete så ska fonden klassificeras som ljusgrön. Men den ljusgröna stämpeln säger inte nödvändigtvis något om hur miljövänlig fonden är, vilket kan vara lite missvisande då färgen grön ofta likställs med just miljömässig hållbarhet. En grundförutsättning för en ljusgrön fond är att alla bolag som fonden investerar i har bra ägarstyrning.

Mörkgrön fond (artikel 9): Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att i princip alla fondens innehav måste uppfylla krav på att vara hållbara investeringar, men återigen är det inte begränsat till enbart miljömål. Även för mörkgröna fonder gäller att de bolag fonden investerar i måste ha bra ägarstyrning.

Om vill har mer information om EUs nya regelverk kan jag tipsa om denna film!

Andra märkningar och betyg som är bra att hålla koll på: fondvalsdagen

Svanen: Den officiella miljömärkningen i Norden och visar fonder som tagit på sig rollen att påverka företag att agera mer hållbart. Fondbolag måste själva ansöka och betala för att få märkningen.

Morningstars jordglob: Betyget visar hur väl fondens portföljbolag arbetar med miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor – jämfört med andra fonder i samma kategori. Fem jordglober är det högsta betyget och en jordglob det lägsta.

Morningstars löv: Hållbarhetslövet visar fonder med låg koldioxidrisk och låg exponering mot fossila bränslen.

Jag vet att det kan kännas som en riktig djungel när det kommer till att försöka hitta hållbara fonder, men försök komma till botten med vad du tycker är viktigt och använd dig sedan av de verktyg och betyg som finns tillgängliga. Lycka till!  fondvalsdagen

/Johanna Englundh