Därför är fonder en sparform som passar de flesta

Fonder är ett bekvämt sätt att placera i en mix av värdepapper världen över. Du bestämmer själv hur mycket, hur länge och med vilken risk du vill spara, resten sköter fondförvaltarna.

En fond kan beskrivas som en portfölj med värdepapper som ägs av många investerare. Fonden kan innehålla såväl svenska som utländska aktier, obligationer och andra värdepapper. Alla pengar som placeras i fonden fördelas automatiskt på alla de värdepapper fonden äger.

Du kan spara regelbundet genom att varje månad ha automatisk överföring av pengar från ditt lönekonto till en eller flera fonder. Genom att spara regelbundet tar du inte risken att investera enbart när kurserna är höga, utan kommer att sätta in pengar även när det är billigt.

Enkelhet

Det är lätt att börja fondspara och göra insättningar och uttag. Fonder gör det enkelt för den som även vill spara i utländska placeringar.

Riskspridning

Enligt lag ska en värdepappersfond sprida risken på minst 16 olika värdepapper. Vanligtvis placerar en fond i många fler aktier eller andra värdepapper. Du får tillgång till en hel portfölj av värdepapper genom att spara i en fond.

Valmöjlighet

Det finns ett stort utbud av fonder med olika inriktningar att välja på.

Flexibilitet

Fonder passar både för engångsinsättningar och månadssparande. Det är en utmärkt sparform speciellt för mindre belopp som sparas regelbundet.

Professionell förvaltning

Du överlämnar ansvaret för att köpa, sälja och välja aktier eller andra värdepapper till förvaltare som jobbar med detta på heltid.

Regelbundet sparande

Vill du spara en summa varje månad är fondsparandet en oslagbar sparform. Det ökar riskspridningen genom att insättningar görs vid olika tidpunkter.

 

Riskinformation

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Det är enklare att spara i början av lönen istället för i slutet!

En stående överföring från lönekontot till en fond är ett bra sätt att bygga upp ett sparkapital. 500 kr i månaden ger på fem år 30 000 kronor plus avkastning. Fem år kan verkla lång tid när man tänker framåt men inte när man tänker tillbaka.