Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.

Med risk menas att en placering både kan öka och minska i värde, där det finns ett direkt samband mellan risk och avkastning.

Över tid är möjligheten större att du får en bra avkastning om du vågar ta en högre risk. På kort sikt kan dock värdet svänga kraftigt i fonder med hög risk.

Därför passar aktiefonder bra för sparande på lång sikt, eftersom de i förhållanden till andra fondtyper generellt har en högre risk, medan exempelvis räntefonder passar bättre för sparande på kort sikt.

Hur stor är din riskaptit? Läs gärna mer om hur du kan tänka kring risk och riskspridning här.

ShareShare on FacebookShare on TwitterShare on Google+TumblrPin on Pinterest