Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.

Den främsta anledningen är att du vet att det blir av, särskilt om du har en stående överföring redan i början av lönen från ditt lönekonto till en fond eller sparkonto. Men det är också bra eftersom du inte behöver bekymra dig så mycket om hur marknaderna utvecklas och försöka hitta bästa köpläge. Med ett månadssparande i fonder köper du i stället ibland när börsen gått upp och det är lite dyrare och ibland när börsen gått ned och det är lite billigare. Extremerna jämnas ut, det är ett sätt att sprida risken över tid.

Att spara i aktiefonder har historiskt visat sig vara en lönsam investering. Framförallt Sverigefonder har haft en väldigt bra utveckling under lång tid. De senaste tio åren har en Sverigefond i genomsnitt gett nästan 200 procent (eller drygt 11 procent per år) i värdeökning, vilket betyder att pengarna har trefaldigats på tio år.

Nedan visas hur ett månadssparande på 500 kronor har utvecklats i genomsnitt för den som sparat i en Sverigefond.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den som sparat 500 kr i månaden de senaste tio åren (1 sept 2004 – 31 aug 2014) har totalt sparat 60 000 kronor. Hade man sparat i en genomsnittlig Sverigefond hade man nu haft över 100 000 kronor. Den som sparat 1 000 kronor under samma period hade nu haft mer än 200 000 kronor.

Hade man sparat 500 kronor i månaden i en genomsnittlig globalfond hade man i dag haft knappt 84 000 kronor.

 

 

 

 

 

 

 

 

65 procent av alla vuxna (i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst) sparar i dag i fonder privat, det vill säga utöver fondsparandet i premiepensionen och tjänstepensionen. Två av tre som fondsparar (65%) gör det via en automatisk överföring varje månad. Det visar siffror från en undersökning som Fondbolagens förening låtit TNS Sifo Prospera ta fram.

Den vanligaste anledningen att spara i fonder är att bygga upp ett sparkapital (buffert), 58 procent anger det som ändamål med sparandet. 47 procent säger att man sparar till pensionen.

I samma undersökning frågades också vilken typ av fond man sparar i (när det gäller det privata sparandet). 75 procent har aktiefonder, medan 39 procent har blandfonder och 28 procent räntefonder. Vanligaste aktiefondtyp är Sverigefonder (37 procent), globalfonder (31 procent) och tillväxtmarknadsfonder (31 procent).

Om du vill börja månadsspara i en fond finns det några saker att fundera över. Följ stegen nedan så blir valet enklare.

Spartid. Hur lång tid är det tills du behöver pengarna? Sparar du på lång sikt (minst tre år) passar fonder med aktier i bra. Sparar du på kortare sikt passar någon form av räntesparande bättre, korta räntefonder eller sparkonto.

Antal fonder. Vill du bara välja en fond kanske en globalfond passar bra. De placerar över hela världen, vilket gör att risken generellt blir något lägre än i en fond som placerar i ett specifikt land eller region. Om du kan tänka dig flera fonder kan du välja fonder som placerar på olika delar i världen för att sprida risken. Som nämnts ovan är det vanligt med Sverige-, global- och tillväxtmarknadsfonder.

Att välja fonder. Välj vilka specifika fonder du vill spara i genom att jämföra fonderna på Fondkollen.se. Där kan du till exempel se alla fonder som bara placerar i Sverige och jämföra just dem med varandra.

Direkt eller via ett investeringssparkonto (ISK)? När du valt vilken eller vilka fonder du vill spara i kan du fundera över på vilket sätt du vill spara i fonden/fonderna, direkt i en vanlig fonddepå eller via till exempel ett investeringssparkonto. Det som skiljer är de två sätten åt är skattereglerna. Sparar du direkt i fonden betalar du skatt på eventuell vinst när du tar ut pengar från fonden (säljer eller byter fondandelar). På ett ISK betalar du i stället en årlig avkastningsskatt, vilket gör att när du väl tar ut pengarna behöver du inte betala någon skatt och kan byta fonder inom kontot hur du vill utan skatt. Välj det som passar dig bäst.

Sedan är det bara att kontakta det fondbolag du vill börja spara i, din bank eller en nätmäklare så hjälper de dig vidare.

Vill du läsa mina tidigare tips?

Här finns de!

ShareShare on FacebookShare on TwitterShare on Google+TumblrPin on Pinterest