Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.

Majoritet vill välja premiepensionsfond själv. 72 procent är enligt Fondspararundersökningen 2020 nöjda med hur deras premiepension är placerad. Det är en ökning med fyra enheter jämfört med 2018.

Majoritet vill välja premiepensionsfond själv

Om man räknar in premiepensionen är alla svenskar fondsparare. Majoritet vill välja premiepensionsfond själva. 65 procent uppger att det är bra att ha möjligheten att välja vilken fond man vill att premiepensionen ska placeras i. Det är högre än 2018 (62 procent), 2016 (63 procent) och 2014 (60 procent). Bland de unga (18-33 år) uppger hela 81 procent att det är bra att få välja fond själv.

44 procent uppger att de har valt privata fonder i premiepensionen, 46 procent har statliga Såfan. Av dem som har Såfan har 30 procent gjort ett medvetet val av fonden.

7 av 10 är nöjda med placeringen av premiepensionen

72 procent av svenskarna känner sig bekväma med hur deras premiepension är placerad. Det är en ökning med fyra enheter jämfört med 2018 (68 procent). Och med sex enheter jämfört med 2016 (66 procent). Fler män (77 procent) än kvinnor (67 procent) känner sig bekväma med placeringen. Av de 11 procent som inte känner sig bekväma med hur premiepensionen är placerad uppger en fjärdedel att det beror på att de inte vet hur sparandet är placerat. En femtedel av dem som inte känner sig bekväma säger att de är osäkra på om de har gjort rätt val.

Endast 14 procent känner till att de fonder som erbjuds inom premiepensionssystemet är kraftigt rabatterade jämfört med om man köper samma fonder inom andra system.

De yngsta är mest positiva till att välja premiepensionsfond själv

”En klar majoritet av svenska pensionssparare tycker det är bra att få välja PPM- fonder själva. Och 7 av 10 är nöjda med placeringarna. Noterbart är att den yngsta åldersgruppen, alltså de som ska dra nytta av systemet under längst tid, är mest positiva. 8 av 10 i åldersgruppen 18-33 år tycker det är bra att själva få välja fonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

ShareShare on FacebookShare on Twitter