Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.
Att börja arbeta tidigt, att arbeta längre upp i åldern samt att själv spara till sin pension är faktorer som kan öka pensionen den dag det är dags att lämna arbetslivet. Om vi behöver få unga att komma in på arbetsmarknaden tidigare och hur detta i så fall kan ske var ämnet för ett seminarium hos Alecta som jag besökte i går där man också visade på hur stor betydelse det faktiskt har att börja arbeta tidigare.

Utifrån det faktum att vi lever allt längre måste totala antalet arbetade timmar öka för att vi alla ska få tillräcklig pension att leva på. Hittills har diskussionen nästan uteslutande fokuserat på hur vi kan få människor att arbeta längre upp i åldrarna men antalet arbetade timmar kan förstås också öka genom att unga kommer ut i arbetslivet tidigare.

Alecta hade gjort två räkneexempel för att visa hur mycket det betyder för pensionen om man kommer in i arbetslivet tidigare. Första exemplet visade Sebastian som börjar arbeta vid 30 års ålder. Utifrån vissa antaganden om löneutveckling, arbetstid etc skulle han få 17 370 kr i månaden i pension när han gick  vid 65 års ålder. Om Sebastian istället hade börjat arbeta fem år tidigare (dvs vid 25 års ålder) skulle pensionen bli hela 5 040 kr mer i månaden livet ut.

Det blir alltså stor skillnad på pensionen om vi kan komma in några år tidigare på arbetsmarknaden.

I de räkneexempel som Alecta har gjort tittar de endast på inkomstpension, premiepension och tjänstepension. Jag tänkte därför det kunde vara intressant att titta på hur det privata pensionssparandet kan kompensera för ett senare inträde på arbetsmarknaden. Samhällsekonomiskt spelar det förstås roll när man kommer in på arbetsmarknaden men nu väljer jag att enbart titta på resultatet för den enskilda individen.

Om vi tar exemplet med Sebastian som skulle få 5 040 kronor mer i månaden i pension om han började fem år tidigare. Hur mycket skulle han istället behöva spara privat för att kompensera för de fem åren?

För att kunna få cirka 5 000 kronor i månaden från sitt privata pensionssparande när han går i pension måste Sebastian ha sparat ihop nästan 1 000 000 kronor* tills han är 65 år.

Börjar Sebastian spara direkt när han får jobb vid 30 års ålder måste han spara 1 300 kronor i månaden för att få ihop knappt 1 000 000 kronor tills han är 65 år med den antagna avkastningen. Börjar han spara senare krävs det att han stoppar in mer pengar själv. Ju tidigare han börjar spara, desto längre tid får pengarna på sig att växa med hjälp av ränta på ränta-effekten. Om han börjar spara senare måste han kompensera, inte bara för de missade insättningarna, utan också för den missade avkastningen på de pengarna. Bilden nedan visar hur mycket Sebastian måste spara varje månad för att få ihop samma summa (knappt 1 000 000 kronor) tills han är 65 år.

alecta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det andra exemplet som Alecta hade gjort var det Kim, som också börjar jobba vid 30 års ålder men som med andra antaganden om lön mm, skulle få en pension på 29 710 kronor i månaden. Hade Kim istället börjat arbeta fem år tidigare skulle hennes pension bli hela 10 720 kronor mer i månaden livet ut. Detta beror på att tjänstepensionen spelar en större roll för Kim då hon tjänar mer än Sebastian.

Så lärdomen av detta blir att ju tidigare du börjar arbeta, desto högre blir din pension (förutsatt att du slutar arbeta vid samma ålder). Men också att det är viktigt att spara själv till pensionen (tänk om Sebastian både hade kommit in tidigare på arbetsmarknaden och sparat själv). Och slutligen, ju tidigare du börjar spara desto bättre, då får pengarna längre tid på sig att växa med hjälp av ränta-på-ränta effekten.

Jag har skrivit om detta i ett tidigare inlägg, läs gärna det också fondkollen.se/fondbloggen/inlagg/sa-mycket-kostar-det-att-forhala-ditt-sparande

* Alecta har räknat på en genomsnittlig real avkastning på 3,8 procent efter avgifter när det gäller premiepensionen. Eftersom jag räknar på att Sebastian sparar i aktiefonder privat antar jag samma avkastning för enkelhetens skull. Jag använder också de delningstal som Pensionsmyndigheten använder för premiepensionen.

Hanna Helgesson, sparekonom

ShareShare on FacebookShare on TwitterShare on Google+TumblrPin on Pinterest