Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.
Med anledning av mitt föregående blogginlägg som handlade om riskspridning så finns det också anledning att titta på hur avkastningen har sett ut när vi jämför, inte bara aktiefonder, utan också andra typer av fonder såsom blandfonder och räntefonder.

Bilden nedan visar hur den genomsnittliga avkastningen har sett ut för aktiefonder, blandfonder, obligationsfonder (långa räntefonder), penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och sparkonto under de senaste tio åren (lite drygt) från 1 januari 2006 till och med sista september 2016.

olikafondtyper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiefonder har haft den klart högsta värdeutvecklingen under perioden, nästan 70 % i genomsnitt, men har svängt rejält.

Sparkonto och penningmarknadsfonder har gett en jämn men relativt låg avkastning, runt 20 %.

Blandfonder och obligationsfonder har haft en avkastning som legat mellan utvecklingen för aktiefonder och penningmarknadsfonder, knappt 50 %. Blandfonder, som innehåller både aktier och räntor, har dock haft en svängigare utveckling än obligationsfonder eftersom de också påverkas av aktiemarknadens utveckling. Att obligationsfonder har haft en så bra utveckling beror på att marknadsräntorna har fallit under perioden, vilket är gynnsamt för obligationsfonder vars räntebärande värdepapper blir värda mer.

Jag tycker bilden tydligt visar risken i de olika fondtyperna vilket är den viktigaste aspekten att fundera över när det gäller sparande i fonder. Aktiefonder har en betydligt högre risk än vad räntefonder har, dvs de svänger mer i värde. Spara därför inte i aktiefonder om du behöver dina pengar snart, du bör ha minst fem års sikt för ditt sparande för att aktiefonder ska vara lämpligt. Vill du ha mindre risk men ändå spara i aktier kan en blandfond kanske passa. Men tänk på att blandfonder kan se väldigt olika ut vad det gäller hur stor del som fonden placerar i aktier respektive räntor så kolla upp detta så du får/har den fördelningen du känner dig bekväm med.

Men man kan också vända på det och säga att ta inte en för låg risk med pengar som du sparar på lång sikt, över tid är möjligheten större att du får en bättre avkastning om du vågar ta en högre risk i dina fondval.

Mer om olika fondtyper och hur du kan tänka kring valet av fondtyp kan du läsa här: https://fondkollen.se/faktafordjupning/1-valj-typ-av-fond/

Du kan läsa mitt tidigare inlägg om riskspridning här: Ju fler fonder desto bättre?

– Hanna Helgesson 

ShareShare on FacebookShare on TwitterShare on Google+TumblrPin on Pinterest