Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.

Det finns i dag en ökad medvetenhet hos konsumenter när det gäller hållbarhet. Det gäller numera egentligen allt vi konsumerar och så även vårt sparande. Men i och med att intresset och medvetenheten ökar så ökar också efterfrågan på enkla sätt att kunna utvärdera och jämföra fonder med utgångspunkt i på vilket sätt man arbetar med dessa frågor i förvaltningen.

ShareShare on FacebookShare on Twitter