1. Hitta rätt sorts fond

Det första du bör tänka igenom när du ska fondspara är hur lång tid det är tills du behöver pengarna (placeringshorisont) och hur du ser på att värdet kan komma att variera under spartiden (risk). Dina svar leder dig till rätt fondtyp för ditt sparande: aktiefond, blandfond eller räntefond.

Hur lång spartid och vilken riskspridning?

Tips – tänk på både spartid och mål

De flesta som sparar har ett mål med sparandet. Ju längre fram i tiden målet ligger desto större andel aktiefonder bör ingå i sparandet. Exempel på långsiktigt sparande är pensionssparande och sparande till barnen. Sparande som kan behöva användas inom några år, exempelvis sparande till semestern eller som en buffert mot högre boräntor, bör innehålla en stor andel räntor.

Risk

Med risk menas risken att värdet på sparandet stiger och sjunker i värde. Generellt brukar aktiefonder ge större avkastning än räntefonder över långa perioder. Över korta perioder däremot är risken större att aktiefonder svänger mer i värde. Blandfonder består av både aktier och räntor och brukar därför placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk.

Placeringsinriktning

Vill du välja en blandfond kan du gå direkt till nästa steg, välj fond. För räntefonder finns två grupper att välja mellan, de som placerar på kort sikt och därmed har lägst risk, korta räntefonder, och de som placerar på längre sikt och därmed har högre risk, långa räntefonder (obligationsfonder).

För aktiefonder finns det flera olika placeringsinriktningar med olika risk och avkastningsmöjligheter. Bredare aktiefonder som sprider risken på såväl olika regioner som branscher har generellt en lägre risk än mer specialiserade aktiefonder. Aktiefonder som placerar på mer etablerade marknader såsom Nordamerika och Europa har generellt en lägre risk än fonder som placerar på tillväxtmarknader.

Vad menas med riskspridning?

Du kan sätta ihop din portfölj på olika sätt. Vill du exempelvis ha riskspridning kan du få det antingen genom att välja en bred fond som har stor spridning av sina placeringar över flera marknader, eller så kan du välja flera olika fonder med olika inriktningar som kompletterar varandra.

Nu hoppas vi att du kommit fram till vilken sorts fond du vill ha.