Hitta rätt sorts fond

Börja med att välja vilken slags fond som passar dig. Ju längre placeringshorisont, desto högre risk kan du ta. Här får du reda på hur du kommer fram till det!

Välj fond i två steg

1. Hitta rätt sorts fond

Det första du bör tänka igenom när du ska fondspara är hur lång tid det är tills du behöver pengarna (placeringshorisont) och hur du ser på att värdet kan komma att variera under spartiden (risk). Dina svar leder dig till rätt fondtyp för ditt sparande: aktiefond, blandfond eller räntefond.

Spartid/Mål

De flesta som sparar har ett mål med sparandet. Ju längre fram i tiden målet ligger desto större andel aktiefonder bör ingå i sparandet. Exempel på långsiktigt sparande är pensionssparande och sparande till barnen. Sparande som kan behöva användas inom några år, exempelvis sparande till semestern eller som en buffert mot högre boräntor, bör innehålla en stor andel räntor.

Risk

Med risk menas risken att värdet på sparandet stiger och sjunker i värde. Generellt brukar aktiefonder ge större avkastning än räntefonder över långa perioder. Över korta perioder däremot är risken större att aktiefonder svänger mer i värde. Blandfonder består av både aktier och räntor och brukar därför placera sig mellan aktie- och räntefonder när det gäller risk.

Placeringsinriktning

Vill du välja en blandfond kan du gå direkt till nästa steg, välj fond. För räntefonder finns två grupper att välja mellan, de som placerar på kort sikt och därmed har lägst risk, penningmarknadsfonder, och de som placerar på längre sikt och därmed har högre risk, obligationsfonder.

För aktiefonder finns det flera olika placeringsinriktningar med olika risk och avkastningsmöjligheter. Bredare aktiefonder som sprider risken på såväl olika regioner som branscher har generellt en lägre risk än mer specialiserade aktiefonder. Aktiefonder som placerar på mer etablerade marknader såsom Nordamerika och Europa har generellt en lägre risk än fonder som placerar på tillväxtmarknader.

Du kan sätta ihop din portfölj på olika sätt. Vill du exempelvis ha riskspridning kan du få det antingen genom att välja en bred fond som har stor spridning av sina placeringar över flera marknader, eller så kan du välja flera olika fonder med olika inriktningar som kompletterar varandra. Termometern till höger visar översiktligt risken för några sorters fonder och mer om olika placeringsinriktningar för aktiefonder finns här.

Gå vidare

Nu hoppas vi att du kommit fram till vilken sorts fond du vill ha.

Då kan vi gå vidare till steg 2: Välj fond.