Indexfond

Indexfonders investerar i de företags aktier som ingår i ett visst index, såsom exempelvis Stockholmsbörsens generalindex.

En indexfond har en lika stor andel i olika företags aktier som dessa aktier finns representerade i index. Det innebär att om ett företag utgör exempelvis 10 procent av ett index så skall fonden ha lika stor andel. Eftersom indexfonder är passiva och inte behöver aktiv förvaltning så har dessa fonder i genomsnitt låga förvaltningsavgifter.

Det finns indexfonder med olika placeringsinriktning. Vanligast förekommande är Sverigefonder som följer OMXS30 (de 30 största företagen på Stockholmsbörsen) och Globalfonder som följer ett globalt aktieindex.