Avkastning & avgifter

Avkastningen visar hur värdet på din fond har förändrats. Avgiften är det pris du betalar för att spara i en fond. Det är bra att vara prismedveten, att se till vad man får för pengarna. När du jämför är det bra att veta att fonders avkastning alltid visas efter att fondens avgifter har dragits bort.

Det viktigaste att tänka på när du ska välja fond är din placeringshorisont och din riskbenägenhet, alltså när du tror att du vill använda pengarna samt hur mycket du kan acceptera att kapitalet svänger i värde på vägen dit. Sparar du på längre sikt kan du ta högre risk för att få möjlighet till bättre avkastning. Läs mer om sambandet mellan risk och möjlighet här.

Efter att ha bestämt vilken fondtyp som passar dig utifrån spartid och riskvilja, är avkastning och avgifter två parametrar att ta hänsyn till. Historisk avkastning ger värdefull information om fondens tidigare resultat i jämförelse med andra fonder med lika placeringsinriktning.

Avgiften är alltid bortdragen när avkastning visas

När du jämför fonder är det bra att känna till att avgifterna alltid är bortdragna när avkastningen eller andelskursen visas. Man kan alltså säga att en utvärdering av avkastningen också innefattar en utvärdering av avgiften.

Aktiv förvaltning och indexfonder

Avgifterna varierar mellan olika fondkategorier och fonder. Aktivt förvaltade fonder har generellt en högre avgift än indexfonder. En indexfond skuggar passivt ett visst index och är därför billigare att förvalta. Indexfonden har som absolut mål att avkasta som det index den skuggar (minus fondens avgift), vare sig bättre eller sämre.

Stort utbud

Sveriges fondmarknad är unik på många sätt. I princip alla svenskar är fondsparare och vi har, kanske just därför, ett imponerande stort utbud av fonder med olika inriktningar från både svenska och utländska fondbolag att välja mellan. Det gör att du som fondsparare kan välja och vraka utifrån de kriterier som är viktiga för just dig. Bransch, världsdel, etik, region, ränta och aktier – eller en kombination av dessa – är bara några inriktningar. Det finns också både fonder som är billigare och som är dyrare. Välj utifrån vilka kriterier som är viktiga för just dig.

Läs vidare:

Mer om avkastning.

Mer om avgifter.