2. Välj fond

När du vet vilken sorts fond du vill ha är det dags för nästa steg: vilken fond. Det finns ofta flera fonder med samma placeringsinriktning och här beskriver vi hur man kan resonera och vilka hjälpmedel som finns.

TIPS OM FAKTABLAD

När du ska välja en fond att börja spara i och har kommit så långt att du har ett par fonder du väljer mellan, ta fram fondernas faktablad och jämför de olika fonderna.

RISKINFORMATION

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hjälp att välja fond

På Fondkollen finns ett verktyg för dig som vill ha konkret hjälp att välja fonder med den placeringsinriktning du är intresserad av, Hitta ny fond.

Det är genvägen till att hitta en fond som passar dig utifrån den kategori som du kom fram till i steg 1. Men det finns några saker som kan vara bra att veta först.

Vad bör man jämföra?

Avkastning & avgift

Det är bra att vara prismedveten. Det innebär att du både ser till vad det kostar (avgiften) och vad du får för pengarna (avkastningen).

Vid jämförelse av fonder med liknande inriktning bör du ta hänsyn till såväl avkastning, det vill säga hur mycket fonden har ökat eller minskat i värde, som avgift, det vill säga priset för förvaltningen av fonden. Avkastningen handlar om framtiden, som är okänd. Men även om det är framtiden som vi är mest intresserade av, ger historiken ändå värdefull information om hur fonden har lyckats hittills.

Det är viktigt att känna till att avgifterna alltid är bortdragna när avkastningen visas.
Det betyder att två fonder med samma avkastning har varit lika bra för dig som sparare, oavsett vilka avgifter de har.

Till din hjälp har du verktyget Hitta ny fond. Där sorteras fonderna efter högst avkastning de senaste fem åren. Avgiften redovisas i informationen för respektive fond.

Rating (fondbetyg)

Ett annat sätt att utvärdera fonder är att titta på vad fonden har fått för rating eller fondbetyg. Fondbetyg tas fram av olika ratingföretag. Fonderna betygsätts utifrån olika kriterier, framför allt historisk avkastning och risk. En del väger också in förutsättningar för framtida utveckling i betygen. Har en fond fått högt betyg från flera ratingföretag är det värdefull information. Exempel på en sajt där du kan se rating är Morningstar.se