Välj fond i två steg

Skaffa dig koll på din premiepension!

Vi visar hur det funkar, steg för steg, och hur du snabbast kommer till skott. Genom att göra ett medvetet val skapar du möjligheter. Börja med att fundera över hur länge du har kvar till pension och vilken risk du är beredd att ta för att få en bra avkastning. Tänk på att spartiden kan vara lång även efter det att man gått i pension. I dag har många glädjen att uppleva sin 85-årsdag och mer därtill!

Spartid

Har du mer än tio år kvar till pensionen och kan tänka dig att se över din premiepension en gång varje år, rekommenderar vi fonder med aktier i. Blandfonder och generationsfonder passar för den som vill kolla mer sällan än en gång per år. Räntefonder passar dem som vill vara mycket aktiva och försöka parera tillfälliga nedgångar på börsen eller har kort tid kvar till pension.

Aktiefonder ger störst möjlighet till värdeökning sett över så lång tid. Den största delen av din allmänna pension, inkomstpensionen, kan ses som en ränteplacering.

Så med ett helhetsperspektiv på pensionen är det bra att komplettera med aktiefonder till premiepensionen eftersom det ger möjlighet till en högre avkastning och därmed en lite högre pension. Inom premiepensionssystemet finns ett stort utbud av fonder att välja på med olika geografiska inriktningar och risknivåer.

Riskspridning- Skaffa en bra fondmix

Om du väljer din egen fondportfölj finns möjlighet att kombinera upp till fem olika fonder. Fördelen med att välja flera fonder är att man kan sprida risken och på så vis undvika att hela kapitalet är placerat mot en och samma marknad eller i en enskild fond. Se till att ha flera olika kategorier av aktiefonder som placerar på olika marknader i världen för att få en bra spridning. Vi rekommenderar att man väljer tre till fem olika fondkategorier med olika geografisk placeringsinriktning för att få en bra riskspridning.

Har du hittat vilken typ av fond du vill ha och bestämt dig för placeringsinriktning och är redo att välja fond? klicka här.
Är du fortfarande osäker och vill veta mer om de olika fondtyperna? klicka här.