Välj fonder i två steg

Börja med att välja vilken slags fond som passar dig. Ju längre placeringshorisont, desto högre risk kan du ta. Här får du reda på hur du kommer fram till det!

Välj fonder i två steg

I två enkla steg hjälper vi dig att välja fonder för ditt privata fondsparande.

Här får du veta hur du kommer fram till ett eget val av fonder:

Börja med att välja vilken slags fond som passar dig. Ju längre placeringshorisont, desto högre risk kan du ta. Här får du reda på hur du kommer fram till det!

Inom var och en av de valda kategorierna föreslår vi sedan att du rangordnar fonderna i kategorin utifrån avkastning de senaste fem åren. Detta gör du med hjälp av verktyget Hitta ny fond. Välj därefter någon av de fonder som har visat god avkastning hittills.
Titta och jämför också fondernas avgift.