Hedgefonder

Hedgefonder har friare placeringsregler än vanliga aktiefonder. Målsättningen är att ge avkastning även i tider när världens aktiebörser sjunker i värde genom att det är tillåtet att låna, placera i optioner mm.

Hedge kan översättas med skydd och hedging är avsett att skydda mot oväntade förändringar på marknaden. Hedgefonder kan ha från mycket hög risk till låg risk. Det är vanligt med krav på minimibelopp vid insättning.

Hedgefonder kan ses som ett komplement till aktiefonder särskilt på kort och medellång sikt. Hedgefonder är inte tillåtna i PPM-systemet.

Även om hedgefonder kan vara mycket olika sinsemellan så finns några specifika kännetecken:

  • Förvaltningen kallas “absolut” eftersom målet är positiv avkastning oavsett marknadens utveckling.
  • Friare placeringsregler än för andra fonder gäller.
  • Förvaltaren spelar en större roll.
  • Det är vanligt med höga minimibelopp för insättning i fonden.
  • Vissa hedgefonder har begränsningar när det gäller öppettider för köp/försäljning.
  • Avkastningsrelaterade avgifter är vanliga. (Kallas även för prestationsbaserade avgifter).