Fond-i-fonder

I fond-i-fonder placerar förvaltaren enbart i andra fonder. De kallas också för fondandelsfonder.

Fondandelsfonder kan ses som alternativ till att själv placera i flera olika fonder. Inom fond-i-fonder kan förvaltaren byta fonder utan att det utlöser skatt på kapitalvinst. Förvaltningsavgift kan förekomma både till fond-i-fonden och i de fonder som ingår i själva portföljen.

Fondbolag som tillhandahåller fond-i-fonder har oftast flera olika sådana fonder med olika risk. Du väljer ett alternativ utifrån den risknivå som du önskar och sedan överlåter du till förvaltaren att ansvara för val av fonder. Du får en aktivt förvaltad fondportfölj utan att behöva vara aktiv själv.

Det finns fond-i-fonder som enbart placerar i aktiefonder, hedgfonder alternativt enbart i räntefonder, men också fond-i-fonder med kombinationer av olika fondtyper. Fond-i-fonder är särskilt vanliga för hedgefonder som är mer beroende av förvaltarens skicklighet än vad andra fonder är. I fond-i-fonder minskar betydelsen av en enskild förvaltares bedömningar. Genom att en fond placerar i flera olika hedgefonder uppnås riskspridning. Ofta är det lägre krav på minimibelopp vid insättning i fond-i-fonder än i andra hedgefonder.