Fondtyper: Vilka fonder finns att välja på?

Beroende på sparandets mål, tidsperspektiv och hur stor risk du är villig att ta, finns det olika fonder att välja på med olika placeringsinriktningar.

Fonder delas in i fyra huvudgrupper utifrån placeringsinriktning: aktiefonder, räntefonder, blandfonder och hedgefonder. Varje huvudgrupp rymmer flera undergrupper. Du kan läsa mer om de olika fondtyperna i menyn här ovan. Grafen visar hur stor andel de fyra huvudgrupperna hade av fondförmögenheten i Sverige vid årsskiftet 2014/2015.

Vill du veta mer om placeringsinriktningen för den fond du är intresserad av, kan du fråga efter fondens faktablad hos det fondbolag du vänder dig till. Ofta finns faktabladen även på fondbolagens hemsidor.

Finansinspektionens hemsida kan du dessutom se vilka de största innehaven är i fonden.

Fond-i-fonder, indexfonder, ETF:er och andra kännetecken

Utöver placeringsinriktningen kan fonder också sorteras utifrån andra kännetecken. Det finns fonder som uteslutande placerar i andra fonder (fond-i fonder) och fonder som enbart följer ett förutbestämt index (indexfonder). Vissa fonder kan handlas via börsen på samma sätt som aktier (ETF:er). Det finns också fonder som tar särskild hänsyn till hållbarhet eller som skänker en andel av avkastningen till ideella organisationer (ideella fonder).