Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.
Hej,

Jag har köpt en så kallad ETF med hävstång men inser nu efter en tid att värdet inte alls har utvecklats som det är tänkt. Fonden ska ge en avkastning som motsvarar utvecklingen på Stockholmsbörsen multiplicerat med 2, men det har den alltså inte gjort. Hur kan detta komma sig?

Mvh/ Mikael

Hej Mikael,

Jag förstår absolut din undran. Den huvudsakliga förklaringen till denna avvikelse är dock högst troligt att fonden du har tillämpar hävstång på daglig basis. Alltså att avkastningen för fonden motsvarar den dagliga avkastningen på Stockholmsbörsen multiplicerat med 2.

Att avkastningen i förhållande till det underliggande indexets utveckling baseras på en specificerad tidsperiod (i detta fall 1 dag) har betydelse för avkastningen på investeringar som överstiger denna tidsperiod. Varje dag sker nämligen en rebalansering i fonden, vilket får till följd att avkastningen sett över längre tidsperioder, per automatik, avviker från indexets avkastning över hela perioden multiplicerat med 2 (hävstångsfaktorn). Risken/avkastningspotentialen är alltså (hela tiden) proportionerlig med det aktuella värdet av fondandelarna och inte det ursprungligt investerade värdet. På engelska kallas detta fenomen ”Path dependency” vilket beskriver att avkastningen inte enbart påverkas av indexutvecklingen från startdagen till slutdagen utan också av hur denna varierat – ”hur vägen sett ut” – under investeringsperioden.

Vi tar ett exempel för att illustrera detta:

Om vi tänker oss två olika scenarios för indexutvecklingen på Stockholmsbörsen under en 5-dagarsperiod där båda exemplen innebär en totalavkastning för index på 4,5 % men med helt olika dagsavkastningar kommer utvecklingen för en fond med daglig hävstång (hävstångsfaktor=2) uppvisa olika totalavkastning samt i båda fallen skilja sig ifrån indexets totalavkastning multiplicerat med 2.

etf

 

 

 

 

 

 

I scenario 1 har index antagits stiga med 0,88 % varje dag under perioden, vilket innebär en indexuppgång på totalt 4,5 %. Vid ett sådant utfall uppgår avkastningen för ETF:en med hävstång till 9,1 %. I scenario 2 har indexets dagliga avkastningar antagits svänga ordentligt (dag 1,3,5 antas indexuppgångar på 5 % per dag medan dag 2 och 4 har nedgångar på 5 % per dag) men ändå med samma totalavkastning för index, dvs 4,5 %. Med ett sådant utfall blir avkastningen för ETF:en istället 7,8 %. I Scenario 1 blir ETF:ens avkastning alltså något högre än indexutvecklingen multiplicerat med 2 medan det omvända gäller i scenario 2. Slutsatsen av detta är att ETF:er med daglig hävstång gynnas av en jämn indexuppgång (en tydlig positiv trend på marknaden) i jämförelse med en marknad som präglas av stora svängningar. Förklaringen är att en positiv “ränta på ränta” effekt uppstår.

För mer information om hur ETF:er med hävstång fungerar kan jag tipsa om hur Xact (som tillhandahåller denna typ av fonder) beskriver detta på sin hemsida:

http://www.xact.se/Vart-att-veta-om-ETFer/Havstangs-ETF/#tab=Vardeutveckling

De har faktiskt också en ”avkastningsräknare” med vilken man själv kan beräkna hur olika dagsavkastningar påverkar utvecklingen för en ETF med hävstång i jämförelse med Indexutvecklingen, http://www.xact.se/Verktyg/Avkastningsraknare/, (testa exempelvis mina beräkningar ovan).

Vänliga hälsningar
/Fredrik Hård

ShareShare on FacebookShare on TwitterShare on Google+TumblrPin on Pinterest