Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.

Hej Francesco,

Under ”normala” ränteförhållanden skulle jag säga att ditt resonemang är helt riktigt. Tittar man långsiktigt så har korta räntefonder haft en klart bättre värdeutveckling än ett genomsnittligt sparkonto. I dagsläget när marknadsräntan är negativ har dock även korta räntefonder (vars utveckling har en direkt koppling till denna) mycket svårt att ge särskilt hög avkastning. Under det senaste året har värdeutvecklingen på korta räntefonder varit 0 eller till och med marginellt negativ.

Med anledning av detta tycker jag inte att det finns något omedelbart behov att flytta över ditt buffertsparande från sparkonto till en kort räntefond. Däremot finns det all anledning att fundera på en sådan överflyttning när marknadsräntan återigen börjar stiga till mer normala nivåer och korta räntefonder därmed får bättre möjligheter att ge högre avkastning. Du har helt rätt i att pengarna som placeras i en kort räntefond kan plockas ut och användas när som helst. Normalt tar det endast någon dag från att du säljer fonden tills det att pengarna finns tillgängliga.

Vänliga hälsningar
/Fredrik Hård

ShareShare on FacebookShare on TwitterShare on Google+TumblrPin on Pinterest