Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.
I premiepensionssystemet ger fondbolagen kraftiga rabatter på fondavgiften, i genomsnitt betalar du som sparare bara en tredjedel av den ordinarie fondavgiften. Rabatterna återbetalas till spararna en gång per år och den 14 maj är det dags för 2015 års rabatter att betalas tillbaka. Totalt rör det sig om 4,2 miljarder kronor för premiepensionsspararna att dela på. Det kan betyda en hel del för pensionen på sikt!

Tyvärr känner fortfarande nästan ingen till de stora rabatterna. Det visar helt nya siffror från TNS Sifo Prospera som Fondbolagens förening låtit ta fram – bara en av tio känner till rabatten. Samma låga siffra som när vi gjorde undersökningen för två år sedan.

ppmrabatt1

 

 

Källa: TNS Sifo Prospera, 2016

Före rabatt uppgår den genomsnittliga fondavgiften i premiepensionssystemet till 0,76 procent. Efter att två tredjedelar av avgiften rabatteras och återbetalas, uppgår den fondavgift som du som sparare faktiskt betalar till 0,25 procent i genomsnitt. Det är en sänkning jämfört med föregående år, då snittavgiften efter rabatt låg på 0,28 procent. Det är dessutom en lägre avgift än vad som förhandlats fram för fonder i tjänstepensioner.

Nedan visas de tio största fonderna i premiepensionssystemet samt hur stor rabatten är för dessa fonder.

ppmrabatt2

 

 

 

 

 

 

* AP7 Såfa består av två underliggande fonder med olika avgift. Fördelningen mellan fonderna varierar med spararens ålder vilket gör det svårt att ange en exakt förvaltningsavgift.  Källa: Pensionsmyndigheten, uppgifter per 2016-04-30

Rabatten gör att du som sparare får en högre avkastning. I snitt uppgår rabatten till 0,5 procentenheter. Det låter kanske inte så mycket, men det blir stora summor när det handlar om ett långsiktigt pensionssparande på 30-40 år. På 20 års sikt betyder 0,5 procent i extra avkastning varje år att pensionen blir 10 procent högre. På 30 år betyder det att pensionen blir 16 procent högre.

Förutom återbetalningen av fondernas rabatter får pensionsspararna dessutom dela på 2,3 miljarder kronor i arvsvinster. Det är pengar som fördelas från pensionssparare som avlidit under föregående år. Samtidigt dras knappt 0,6 miljarder kronor i administrativa avgifter.

Så fungerar rabatten

Alla aktie- och blandfonder med en avgift högre än 0,15 procent, och räntefonder med en avgift högre än 0,10 procent, ger rabatt. Rabattens storlek avgörs av fondbolagets popularitet i systemet och av fondens ordinarie avgift. Större fond och högre avgift ger högre rabatt. Det finns också ett tak för fondavgiften vilket innebär att ingen fond kostar, efter rabatt, mer än 0,89 procent.

Rabatten betalas ut till premiepensionsspararnas konton av myndigheten en gång per år. Pengarna fördelas enligt den aktuella fördelningen av fonder på varje konto.

Rabatterna är möjliga eftersom fondbolagen i premiepensionssystemet endast har en enda kund, nämligen Pensionsmyndigheten, som i sin tur står för all spararkontakt och administration.

ShareShare on FacebookShare on TwitterShare on Google+TumblrPin on Pinterest