Fondbloggen

På Fondkollen är vi experter på allt som har med fonder att göra, och vi vill hjälpa just dig att komma igång.
Med anledning av kvinnodagen var jag idag med på EFN för att prata om hur kvinnor och män fondsparar. I mångt och mycket är det ingen större skillnad mellan könen när det gäller på vilket sätt vi sparar och hur vi tänker i olika frågor som rör fonder, men det finns några områden där skillnaderna är stora. Vilka du veta mer, titta på klippet nedan.

ShareShare on FacebookShare on TwitterShare on Google+TumblrPin on Pinterest