Fondbloggen

Sverige fortfarande världsbäst på att spara i fonder

Åtta av tio svenskar sparar i fonder privat eller via tjänstepension. Det visar färska siffror som Fondbolagens förening låtit TNS Sifo Prospera ta fram. I inget annat land, vad vi kan se, är andelen fondsparare så hög.

prospera1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något fler män än kvinnor sparar i fonder, 77 procent av männen jämfört med 74 procent av kvinnorna.

I störst utsträckning sparar vi i åldern 34-50 år, den tid vi ofta har hemmavarande barn. Hela 83 procent i den gruppen sparar i fonder. I åldern 51-64 år sparar man i nästan lika hög utsträckning (81 %). I pensionsåldern, 65-76 år, minskar andelen sparare medan de yngre, 18-33 år, ännu inte till fullo har kommit igång. I dessa grupper uppgår andelen fondsparare till 66 respektive 67 procent.

66 procent av Sveriges befolkning har ett privat sparande i fonder, det vill säga borträknat premiepensionen och de fonder som man eventuellt har till sin tjänstepension. Det är samma höga nivå som när undersökningen gjordes förra gången, 2014.

Men på vilket sätt vi sparar privat har förändrats. Den största skillnaden är att andelen som sparar på ett investeringssparkonto (ISK) nästan har fördubblats sedan 2014. Privat pensionssparande har minskat, vilket sannolikt har att göra med att premien inte längre är avdragsgill.

prospera2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vanligaste sparformen bland svenska folket är sparkonto. Därefter kommer fonder (premiepensionen borträknad). Sedan 2014 års undersökning har sparandet i traditionell livförsäkring och obligationer gått ner medan sparandet genom att amortera på lån och sparandet i direktägda aktier har ökat.

prospera3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonder anses fortfarande vara den sparform som är bäst för långsiktigt sparande, enligt undersökningen. Amortering av lån har ökat jämfört med 2014 och ligger nu på andra plats när det gäller bästa formen för långsiktigt sparande. Man kan väl gissa att debatten om amorteringskrav och vikten av att amortera får ses som en bidragande orsak till dessa stigande siffror. Sparkonto har minskat från 19 till 13 procent, något som också känns naturligt med tanke på den extremt låga räntenivån vi har just nu.

prospera4

 

 

 

 

 

 

Hanna Helgesson, sparekonom

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *