Fondbloggen

Rekordlåg ränta gör ISK extra gynnsamt

I dag sattes den ränta som ligger till grund för skatten på ISK och kapitalförsäkring nästa år. Det blir mycket förmånligt även 2015, skatten blir 0,27 procent. Och intresset för investeringssparkontot (ISK) ökar. Hela 35 miljarder kronor har sparats i fonder via ISK under de tre första kvartalen 2014. ISK introducerades 2012 och får fortfarande ses som en ”ny” sparprodukt. Den rekordlåga räntan och det faktum att avdragsrätten för privat pensionssparande i princip försvinner vid årsskiftet, borde få fler att upptäcka ISK.

Så här har det sett ut de knappt tre år som ISK har funnits:

Vi säger att man började spara 1 000 kronor i månaden i en Sverigefond den 1 januari 2012. I det ena fallet sparar man i fonden direkt och i det andra fallet sparar man i fonden på ett investeringssparkonto. Vilket alternativ hade varit mest förmånligt om vi tittar på den skatt man har fått betala om man skulle sälja allt idag? 

 

 

 

 

 

Vid direktsparande blir skatten, som vi ser i tabellen ovan, 2 800 kronor under dessa knappa tre år medan skatten på ett ISK blir 200 kronor. Det har gett dig 2 600 kronor extra att spara på ISK.

Denna stora skillnad beror på två saker. För det första är statslåneräntan extremt låg vilket gör att schablonavkastningen på ISK blir låg och för det andra har den verkliga avkastningen för Sverigefonder varit väldigt hög under perioden. Men värt att komma ihåg när det gäller ISK är att man måste betala schablonskatt även de år då den verkliga avkastningen varit negativ.

Så fungerar ISK

I stället för skatt på kapitalvinst vid uttag, betalar du på ISK varje år skatt på en schablonavkastning. I dag sattes statslåneräntan till 0,9 procent vilket är den schablonavkastning som ligger till grund för skatten på ISK under 2015. Det innebär att skatten under 2015 blir 0,27 procent på ditt sparande på ISK (30 procent i skatt på 0,9 procent). Det innebär också att om du under 2015 får en avkastning på ditt sparande som är högre än 0,9 procent tjänar du på att ha ditt sparande på ett ISK jämfört med att spara utanför. 

De senaste tre åren har präglats av en extremt låg statslåneränta och en hög avkastning på de flesta aktiemarknader. Det är en kombination som gynnar ISK. 

Tre år är en väldigt kort tid och sparande i fonder ska ses på längre tid än så. Just nu är räntan rekordlåg. Om vi tittar tillbaka de senaste tio åren har den genomsnittliga statslåneräntan legat på runt 3 procent. ISK passar särskilt bra för aktier och fonder med aktier i som långsiktigt kan förväntas ge en högre avkastning än statslåneräntan. Olika former av räntesparande med låg avkastning som sparkonto eller penningmarknadsfonder, rekommenderas generellt inte att ha på ett ISK. Om du har sparkonto på ISK får du betala skatt även om du inte har fått någon ränta.

Hur avkastningen för olika fondtyper varit under den senaste tio årsperioden visas i tabellen nedan. Under denna period ser vi att det endast har varit penningmarknadsfonder som i genomsnitt haft en lägre avkastning än statslåneräntan. Även sparkonto har haft en lägre avkastning än statslåneräntan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du journalist och vill höra mer om detta? Här finns kontaktuppgifter till Hanna.