Fondbloggen

Premiepensionen kan ge det lilla extra till garantipensionärerna

Det finns en grupp som uppmärksammas väldigt lite i pensionsdebatten och det är garantipensionärerna. Majoriteten är kvinnor. Nästan varannan kvinnlig pensionär har så låg pension att hon också får garantipension. För denna grupp kan premiepensionen spela en viktig roll, vilket många inte känner till.

Garantipension finns som ett tillskott för dem som har låg inkomstgrundad pension. Men marginaleffekten är i dag väldigt hög, vilket beror på att garantipensionen minskar när den egna intjänade pensionen ökar. Det betyder att skillnaden i plånboken blir väldigt liten eller ingen alls. Vid riktigt låga inkomstnivåer är marginaleffekten 100 procent. En krona mer i inkomstpension leder till en krona mindre i garantipension. På lite högre inkomstnivåer är marginaleffekten 48 procent, för varje ytterligare intjänad krona minskar garantipensionen med 50 öre.

Men det finns ett undantag och det är att extra avkastning på premiepensionen (i jämförelse med inkomstpensionen) inte påverkar garantipensionens storlek.

När garantipensionen beräknas räknas inkomstpensionen upp så att den motsvarar all intjänad pensionsrätt, inklusive avsättningarna till premiepensionen.  Har man lyckats få en bättre värdeutveckling på sin premiepension minskar inte garantipensionen, men den ökar inte heller om värdeutvecklingen för premiepensionen har varit sämre.

Sedan premiepensionssystemet infördes 1995 har inkomstpensionen vuxit med i genomsnitt 2,4 procent per år fram till i dag, samtidigt som premiepensionen har vuxit med 5,1 procent per år.

Premiepensionens meravkastning minskar alltså inte garantipensionen. Vi gör ett exempel:

Vi antar att Lisa börjar arbeta vid 25 års ålder. Hon jobbar i 40 år och får en slutlön på 25 000 kronor (lönetillväxt på 1,5 procent per år inräknad), i dagens penningvärde.

 

 

 

 

 

 

 

Vid beräkning av garantipension antas både inkomstpensionen och premiepensionen ha utvecklats såsom inkomstpensionen. I första exemplet har vi antagit en avkastning på 2,4 procent för både inkomst- och premiepension. Detta berättigar Lisa en garantipension på 900 kr i månaden, vilket ger en beräknad pensionsinkomst före skatt på totalt 10 400 kronor från den allmänna pensionen.

Om vi i stället antar att Lisas premiepension har vuxit med 5,1 procent per år, vad händer då? Det gör att den faktiska utbetalningen från premiepensionen blir 2 400 kronor istället för 1 300 kronor enligt beräkningen ovan. Eftersom garantipensionen inte påverkas av att premiepension gett en högre avkastning så blir den därför oförändrad på 900 kronor. Det betyder att Lisas pensionsinkomst före skatt blir 11 500 kronor, det vill säga 1 100 kronor mer än i det första exemplet.

 

Många av dem som får garantipension har också rätt till bostadstillägg. Till skillnad från garantipensionen minskas bostadstillägget av en högre premiepension. Men även om eventuellt bostadstillägg minskar och skatt tillkommer, blir det ett extra tillskott till en grupp som är i särskilt behov av förstärkning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *